Tilgjengelighetserklæring for vekstios.no

 • vekstios.no
 • OS KOMMUNE, organisasjonsnummer 943 464 723
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vekstios.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

En del bilder mangler alternativ beskrivelse da vi ikke har rukket å rette opp manglene etter at vi overtok eierforholdet til domenet.

Innhold som bryter kravet

Videoer har ikke teksting. Eksempel er på "jakt siden".

Innhold som bryter kravet

Som regel greit, men enkelte steder er tittel på side kodet som p-tag i stedet for h1-tag. Eks.:https://vekstios.no/jobbe-i-os/bedrifter-i-os/bedrifter-i-os-kommune/. En annen feil er her: https://vekstios.no/om-os/nyheter/

Innhold som bryter kravet

Et eksempel her https://vekstios.no/om-os/: To h1 tagger øverst

Innhold som bryter kravet

Grønn knapp og hvit skrift passer ikke. Grønn link på hvit bakgrunn tilfredstiller heller ikke krav. Blå knapp med hvit skrift er også ikke godt nok. Tekst over bilde tilfredstiller heller ikke krav.

Innhold som bryter kravet

https://vekstios.no/jobbe-i-os/bedrifter-i-os/bedrifter-i-os-kommune/ Kan godt bruke tekst under logoene

Innhold som bryter kravet

Gjelder for knapper og link som nevnt i punkt 1.4.3

Innhold som bryter kravet

For liten linjeavstand i tittler. F.eks. overskrift på to linjer her: https://vekstios.no/leve-i-os/

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Et eksempel er videoen her: https://vekstios.no/hytteliv-i-os/ som ikke kan pauses eller stoppes.

Innhold som bryter kravet

Et problem er at tekst-til-tale program ikke gjenkjenner de grønne knappene og vil ikke være tilgjengelig for personer som bruker et slik program.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Minifeil med at det står comments her: https://vekstios.no/elske-i-os/

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Ingen beskjed om hvor mange søkreresultater dukker opp


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi kommer til å ha kontinuerlig fokus på arbeidet med uu, det vil også bli intensivert for inneværende vårhalvår, 2023.