Tilgjengelighetserklæring for saltenbrann.no

 • saltenbrann.no
 • SALTEN BRANN IKS, organisasjonsnummer 990 565 325
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SALTEN BRANN IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på saltenbrann.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at det ikke finnes innhold på nettsidene som ikke er "ALT" tekstet. Da det er flere redaktører som forvalter våre sider.  Det jobbes kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at det ikke finnes innhold på nettsidene som ikke er tekstet. Da det er flere redaktører som forvalter våre sider.  Det jobbes kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn på flere steder i våre nettsider.

Innhold som bryter kravet

Enkelte ikke-tekstlige elementer har for svak kontrast mot bakgrunn. Det jobbes med å forbedre dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at det ikke finnes innhold hvor mål og funksjon ikke framkommer tydelig. Dette jobber vi kontinuerlig med å forbedre.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at det ikke finnes overskrifter og ledertekster som ikke er beskrivende. Dette jobber vi kontinuerlig med å forbedre.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å garantere at det ikke finnes kodefeil på våre nettsider. Men vi er ikke kjent med at det det finnes feil.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å garantere at det ikke finnes kodefeil på våre nettsider. Men vi er ikke kjent med at det det finnes feil.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Salten brann IKS har etablert prosjekt med etablering av nytt nettsted som vil erstatte det eksisterende.