Tilgjengelighetserklæring for Showbie

 • Showbie
 • MOLDE KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 221 967
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MOLDE KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Showbie slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Innholdsprodusenter har mulighet for å inkludere innhold uten tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Innholdsprodusenter har mulighet for å inkludere innhold uten tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Innholdsprodusenter har mulighet for å inkludere innhold uten tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"Throughout most of the application, we do comply however we have work to do in order to meet compliance everywhere in our application."

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"There are a few areas of the application that rely solely on colour, including folder colours, pinned posts, shared vs individual responses. We are looking into a solution for these areas that is apparent through alternative means other than colours. These are minor areas of the application and should not prevent its use."

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"This is a known issue that we are looking into a holistic design solution to meet this criteria and increase the contrast throughout the application."

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"Currently we have not found an effective way to increase the text size or spacing without losing content or function, so increasing text size is not available. This is an area we would like to fix."

Innhold som bryter kravet

Innholdsprodusenter har mulighet til å inkludere bilde uten alternativ tekst

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"This is a known issue that we are looking into a holistic design solution to meet this criteria and increase the contrast throughout the application."

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"Currently we have not found an effective way to increase the text size or spacing without losing content or function, so increasing text size or spacing is not available. This is an area we would like to fix."

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"The majority of our application is accessible by keyboard, however our entire application is not. The main area that may suffer loss of functionality is the document previewer. There may be other areas that in the application that do not perform as well. As we make updates to the application, we strive to update and add this functionality wherever possible."

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"This is not available in all areas of our application, however this functionality is available in our iOS application."

Tilgjengelige alternativ

I løsningens applikasjon på iOS plattform

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"This functionality exists throughout most of our application, however we are working towards consistency throughout the application. This functionality is available in our iOS application."

Tilgjengelige alternativ

I løsningens applikasjon på iOS plattform

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"As we are currently making design updates in our application, some elements may appear inconsistent, however through our iterative design and development, this is something that we are working towards consistency throughout the application."

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"Label or instructions for user input appear throughout most of the application however there are some outdated areas of the app that we are working to improve consistency in this area."

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Kommentar fra tjenesteleverandør:

"Currently we have not found an effective way to increase the text size or spacing without losing content or function, so increasing text size or spacing is not available. This is an area we would like to fix."


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .