Tilgjengelighetserklæring for arbeidsretten.no

 • arbeidsretten.no
 • ARBEIDSRETTEN, organisasjonsnummer 971 525 681

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARBEIDSRETTEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på arbeidsretten.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabeller er ikke kodet som en tabell. Se eksempelvis siden: https://www.arbeidsretten.no/berammede-saker/

Alle sider starter med en h1-tittel, som er korrekt bruk av overskriftsnivåer. På siden https://www.arbeidsretten.no/saksbehandling/ er det hoppet over et nivå i overskrifter "Det er som utgangspunkt arbeidslivets..." 

Det er funnet eksempler hvor det ikke er korrekt bruk av overskriftsnivåer, se eksempelvis siden: https://www.arbeidsretten.no/historie/. Her burde overskriftene under "Sammensetningen" være h3, for å vise til at denne informasjonen tilhører under dette nivået. 

På enkelte nyhetssaker er det ingen lenker under vedlegg. Overskriften "vedlegg" bør tas vekk i de tilfeller denne ikke blir brukt. Se eksempelvis siden: https://www.arbeidsretten.no/nyhet/hanne-inger-bjurstrom-ny-nestleiar-i-arbeidsretten

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hovedfargene som er benyttet på nettstedet oppfyller kriterier om kontrast. Det er funnet noen eksempler hvor det er benyttet farge på tekst som har for lav kontrast, se siden https://www.arbeidsretten.no/sok?addsearch=tester der det er benyttet lys grå tekst på tema til søket.

Logoen i toppmenyen har lav kontrast mot mørk bakgrunn, og anbefaler en oppdatering her slik at den blir enklere å se for brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekst kan bli endret opp til 200% uten tap av innhold, men tastaturnavigasjon fungerer ikke optimalt på hamburgermeny.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekst kan bli endret opp til 400% uten tap av innhold, men tastaturnavigasjon fungerer ikke optimalt på hamburgermeny.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet bruker dropdown-menyer som er mulig å oppfatte og forkaste med musepeker. Det er noen utfordringer med åpning av dropdown-menyer ved tastaturnavigering, hvor menyen blir stående åpen selv om du går videre i navigeringen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kravet er delvis oppfylt. Det er utfordringer med tastaturnavigering ved zoom, samt dropdown-menyer holdes åpne selv om man går videre i navigeringen. Se mer under punkter 1.4.4, 1.4.10 og 1.4.13

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet mangler mulighet for å hoppe til hovedinnholdet

Innhold som bryter kravet i regelverket

I flere tilfeller mangler det beskrivende sidetitler både på sidene bokmål, nynorsk og engelsk, og det benyttes kun "Arbeidsretten" som sidetittel. 

Eksempler fra siden bokmål: https://www.arbeidsretten.no/nyhet/arbeidsretten-tar-i-bruk-nytt-system-for-elektronisk-kommunikasjon og https://www.arbeidsretten.no/skriftstorrelse 

Eksempler fra siden nynorsk: https://www.arbeidsretten.no/nn/beramma-saker/ og https://www.arbeidsretten.no/nn/komande-avgjerder/ 

Eksempler fra siden engelsk: https://www.arbeidsretten.no/en/scheduled-cases/ og https://www.arbeidsretten.no/en/scheduled-rulings/

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er stort sett god beskrivelse av lenkemålet, men det er funnet noen eksempler der lenketeksen bør være mer beskrivende. Se eksempler nedenfor: 

Under nyhetssaken https://www.arbeidsretten.no/nyhet/hvordan-folge-en-sak-i-arbeidsretten-digitalt bør lenken til det digitale møterommet settes på teksten, og ikke som en URL. 

Under nyhetssaken https://www.arbeidsretten.no/nyhet/sporsmal-om-plassoppsigelse-var-tariffstridig-og-ulovlig bør lenken til PDF-dokumentet være mer beskrivende.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Delvis oppfylt, noen steder er ikke fokusmarkeringen god nok. Eksempel er fokusmarkering på dropdown-meny.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Korrekt bruk av språk på sidene nynorsk og engelsk. På bokmål siden er det bruk "es", og her skulle det heller vært brukt "nb".

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er avdekket flere Erros og Warnings gjennom HTML og CSS kodevalidering av sidene på nettstedet, både på bokmål, nynorsk og engelsk sidene. 

Det er også avdekket tomme lenker på forsiden under overskiten til Berammede saker, Saker til behandling og Avgjorte saker. 

Merk på sidene https://www.arbeidsretten.no/domssamlinger/ og https://www.arbeidsretten.no/dokumenter-og-rapporter/ dukker det opp synlig en "Warning" på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Se punkt 1.3.1. Det bør fremkomme i koden at komponentet er en tabell.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjennom søk dukker det ikke opp antall søketreff


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .