Tilgjengelighetserklæring for finnmarkssykehuset.no

  • finnmarkssykehuset.no
  • FINNMARKSSYKEHUSET HF, organisasjonsnummer 983 974 880
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FINNMARKSSYKEHUSET HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på finnmarkssykehuset.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har fortsatt bilder uten alt-tekst.

Innhold som bryter kravet

Noen av videoene er tilkoblet fellesnasjonale behandlingstekster, som er underlagt ansvaret til andre helseforetak.

Av kapasitetsmessige hensyn har vi ikke fått laget tekst til alle videoer vi selv har produsert, ved utfylling av denne erklæringen.

Konsekvens vil være at brukere som er avhengig av tekst for å skjønne innholdet, ikke vil kunne nyttegjøre seg av videoene. 

Vi vil bruke tid fremover på å jobbe med hvordan vi skal løse dette.

Innhold som bryter kravet

Noen av videoene på vår nettside er tilkoblet fellesnasjonale behandlingstekster, som er underlagt ansvaret til andre helseforetak.
 

Av kapasitetsmessige hensyn har vi ikke tekstet alle våre videoer innen utfyllingen av denne erklæringen. Vi vil bruke tid fremover på å jobbe med hvordan vi skal løse dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke aktivert engelsk språkkode på vårt nettsted.

Tilgjengelige alternativ

Innholdet finnes på norsk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

 Sharepoint-feil med

- Duplicate ID empty string. Bad value button for attribute role on element h3. - Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. 
- h2 child of span, duplicate empty ID. 

Denne feilen rettes når vi bytter til Optimizely.

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .