Tilgjengelighetserklæring for ofas.no

  • ofas.no
  • ØFAS HUSHOLDNING AS, organisasjonsnummer 888 321 942
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi skal:
• Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
• Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.1.
• Følge forskrift om universell utforming av IKT.
• Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
Denne erklæringen gjelder ikke subdomener.