Tilgjengelighetserklæring for vibr.no

 • vibr.no
 • VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS, organisasjonsnummer 982 847 796
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 22 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vibr.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Logo og de fleste bildene på nettsiden mangler alt-tekst.

Innholdet er derfor ikke tilgjengelig for alle brukere av nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er stort sett kodet med div-elementer, det er ikke benyttet overskriftsnivåer og paragraf elementer er benyttet for å skape luft mellom innhold.

Brukere, både med og uten hjelpemidler, vil få utfordringer med å lese gjennom innholdet.

Innhold som bryter kravet

Skjema elementene mangler inndataformål, som gjør det vanskelig for alle bruker å fylle ut skjemaet korrekt. Avkrysningsboksene er ikke kodet korrekt og kan ikke navigeres av brukere som benytter kun tastatur. Søkeskjemaet har heller ikke inndataformål.

Innhold som bryter kravet

Lenketekstene er ikke supplert med markering som f.eks understrek, dette gjør det utfordrende for alle brukere å oppfatte tekstens funksjon.

Innhold som bryter kravet

Hvit tekst på rød bakgrunn og lysegrå tekst på hvit bakgrunn har ikke tilstrekkelig kontrastforhold. Dette gjør det vanskelig for alle brukere å oppfatte informasjonen.

Innhold som bryter kravet

Teksten kan ikke bli endret til 200% størrelse uten tap av innhold eller funksjon. Innholdet går utenfor skjermbilde som gjør at brukere må rulle horisontalt for å få tilgang til alt innholdet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har bilder av tekst hvor det ikke er supplert med tekst, svaksynte og brukere som benytter skjermlesere vil ikke ha tilgang til dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Innholdet legger seg ikke i én kolonne når det endres til 400% størrelse ved 1280 piksler bredde. Brukerne må rulle horisontalt for å lese innholdet, det gjør det utfordrende for personer med nedsatt syn å følge linjene med tekst.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke godt nok kontrastforholdet mellom søke ikonet og lys bakgrunn. Ikonet er vanskelig å oppfatte for alle brukere av nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Det er mulig å overstyre tekstavstanden på innholdet, men teksten i header og footer faller utenfor beholderen sin og er dermed ikke tilgjengelig for alle brukere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å nå søkefeltet i header, ''skriv ut element'' ikon-lenken på undersidene eller åpne trekkspillene når man navigere med tastatur. Radio knappene, fil opplasting og send knappen i skjema er ikke kodet riktig og kan heller ikke nås med tastatur. Brukere som ikke kan eller ønsker å bruke mus for å navigere har ikke tilgang til alt av innhold på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden gir ikke brukerne mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Sidetittel som presenteres øverst i fanen i nettleseren presentere kun navnet på nettstedseier og ikke noe beskrivelse av den spesifikke siden. Det gjør det utfordrende å navigere mellom sidene for brukere som benytter opplesende hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Skjemafeltene har ikke for-attributt, personer som bruker taleinput vil ikke få pekeren plassert i riktig skjemafelt.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke angitt i koden hvilket språk nettsiden har. Opplesende hjelpemidler vil ikke kunne velge riktig stemme for opplesing.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke angitt i koden av teksten på siden Firesafety in 35 languages er et annet språk enn resten av innholdet. Opplesende hjelpemidler vil heller ikke her kunne velge riktig stemme for opplesing.

Innhold som bryter kravet

Feil i skjema er ikke beskrevet med tekst, skjemafeltene endrer kun bakgrunnsfarge for å identifisere hvor feilen oppstod. Fargen har for lite kontrast mot bakgrunn, dette gjør det vanskelig for alle brukere å fylle ut riktig informasjon.

Innhold som bryter kravet

Brukeren får ikke på forhånd informasjon om hvilke skjemafelter som må fylles ut. Det er bruke et stjerne symbol (*) for å merke obligatoriske felter, men meningen med symbolet er ikke forklart før det tas i bruk første gang i skjemaet. Dette gjør det vanskelig å fylle ut skjemaet riktig på første forsøk.

Innhold som bryter kravet

Det blir ikke gitt forslag til hvordan feil i skjema kan rettes, som gjør det vanskelig å fylle ut skjema riktig for alle brukere.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er flere kodefeil på nettsiden bla. tagger som ikke er avsluttet og det er ikke brukt anførselstegn for attributt verdier. Feil kan sees her: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.vibr.no%2F

Innhold som bryter kravet

Avkryssingsboksene i skjema mangler rolle i koden, det samme gjelder ''Send inn'' knappen og kamera ikonet som man skal klikke på for å laste opp bilde/filer. Trekkspillene på sidene Møteplan 2023 og Ledige stillinger har ikke rolle i koden. Brukere som navigerer med f.eks tastatur vil ikke få tilgang til dette innholdet fordi de ikke får plassert pekeren på komponentene.

Innhold som bryter kravet

Søketreffene og meldingen etter at skjema er sendt inn har ikke ''rolle=status'' i koden, disse statusbeskjedene blir dermed ikke lest opp av skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .