Tilgjengelighetserklæring for dearvvas.no

 • dearvvas.no
 • GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE, organisasjonsnummer 945 475 056

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på dearvvas.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dersom bilde som er satt inn i en egendefinert har alternativ tekst skal verdi vises i alt.atrributt i front. Nå blir alternativ tekst i front tom uansett.

Bilder i filtervisning mangler atributt for alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.

Det er vanskeligere for alle brukere å lese/navigere i innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lenker der det ikke fremgår tydelig lenkens mål og funksjon. Årsaken er mangel på intern opplæring. Det er vanskeligere for alle brukere å vite formålet med lenken. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

ACOS (leverandør) må verifisere at inputfelter og ledetekster er kodet korrekt.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Funksjonen for å velge forskjellig språk på forskjellige tekstområder i innholdet er en ny funksjon og vi har ikke rukket å endre dette på alle områder på vår nettside. Tekstpplesende hjelpemidler kan velge feil stemme for opplesing.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nedtrekksfelt for type søk mangler synlig fokusmarkering.

Hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feilmeldinger i nabolaget bør inneholde informasjon om hvilket felt som inneholder feil.

Innhold som bryter kravet i regelverket

ACOS må verifisere at obligatoriske inputfelt er kodet korrekt.

Obligatoriske felt i nabolaget merkes i dag med symbolet *. For at denne merkingen av obligatoriske felt skal være godkjent må symbolet forklares. Løsningen blir å markere obligatoriske felter med teksten «påkrevd», slik det er gjort i webskjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når en artikkel inneholder flere tabeller får disse lik id.

Håndtere flere FAQ ’er på samme side. I dag får disse to FAQ ’ene samme id.

Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .