Tilgjengelighetserklæring for AtB Nettbutikk

 • AtB Nettbutikk
 • ATB AS, organisasjonsnummer 994 686 011
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ATB AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på AtB Nettbutikk slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder og ikoner mangler beskrivelse tekst, og dette gjør at skjermleserbrukere vil ikke få beskrivelse av hva bildene/ikonene inneholder.
For informasjonsmeldinger med ulike ikoner, så blir ikke disse lest opp når man bruker skjermleser, og dermed vet ikke skjermleseren viktigheten av informasjonsmeldingen.

Innhold som bryter kravet

Overskrifter er ikke alltid kodet med riktig nivå og noen nivå hoppes tidvis over. Seksjoner er i liten grad kodet som seksjoner. Noe overflødig bruk av aria-role img, siden bilder rendres som HTML img.

Innhold som bryter kravet

Lenkene i bunnmenyen identifiseres ikke på annet vis enn med farge og har samme farge som annen tekst i området. "Kjøp"-knappen i billettypevalg er ikke tydelig aktiv eller markert med tilstrekkelig kontrast.

Innhold som bryter kravet

På delvis anonymiserte t:kort har de skjulte tallene for lav kontrastverdi til bakgrunnen fordi de bruker hvitt (#FFFFFF) med høy grad av gjennomsiktighet.

Innhold som bryter kravet

Ved økning av skriftstørrelse så forskyves stadig mer av menyen, og det gjør det vanskelig for brukeren å se at det er faktisk innhold der.
Siden at innholdet blir forskjøvet og ikke tilpasset brukerens egne behov. 

Innhold som bryter kravet

Interaktive listeseksjoner og tertiærknapper er vanskelige å identifisere som interaktive brukergrensesnittkomponenter. De skilles ikke tilstrekkelig fra annet, ikke-interaktivt innhold ved siden av og har for lavt kontrastforhold til bakgrunnen. Knapper for valg av varighet i kjøp av periodebillett havner over dekorativt bakgrunnselement og har for lavt kontrastnivå til bakgrunnen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kan navigere med tab og tastatur, og det er logisk rekkefølge i forhold til hvor man havner underveis. Brukes piltaster for å komme inn i undermenyer. I forhold til kalender og tidsvelger for oppstart senere for billettkjøp. Så få brukeren ved tastatur navigasjon åpnet for å endre, men vanskelig å si om brukeren kan velge enn annen dato. Samt i hvor billetten skal gjelde, så får man opp liste menyen ved tastatur navigasjon  men man får ikke navigert i den, og dermed gjør at det er vanskelig for brukeren å velge aktuell holdeplass.

Innhold som bryter kravet

Beskjeder om at endringer i profilen er gjennomført eller at kvittering er sendt til epost forsvinner etter et tidsintervall som ikke kan endres.

Innhold som bryter kravet

Beskjeder om at endringer i profilen er gjennomført eller at kvittering er sendt til epost forsvinner og kan ikke settes på pause.

Innhold som bryter kravet

Det tilbys ingen måte å hoppe direkte til hovedinnholdet på siden, man må navigere seg gjennom hele hovedmenyen som ligger på toppen av siden.

Innhold som bryter kravet

Presenter innholdet i en logisk rekkefølge.
Brudd på "kjøp billett" for andre. Her er knappen deaktivert, men den får ikke fokus, den tabbes bare forbi og den mangler derfor i fokusrekkefølgen.

Innhold som bryter kravet

Det tilbys kun en måte å navigere seg til ulike sider på i nettløsningen. 

Innhold som bryter kravet

I oversikten over brukere man kjøper på vegne av finnes det en knapp på kortet merket "Vis" som leder til underbrukerens profiloversikt. Denne ledeteksten beskriver ikke formålet med knappen i tilstrekkelig grad.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Der man bytter språk på siden er det ikke implementert lang=en-US for tekst som er på engelsk når hovedspråket på siden er på norsk.

Innhold som bryter kravet

Endring av verdien til et skjemafelt medfører ikke automatisk betydelige endringer i siden.

Innhold som bryter kravet

Når man oppretter en ny profil er ikke feiltekster beskrivende for hvilket input-felt som mangler blant tre ulike felter når man har tomme obligatoriske skjemafelter.

Innhold som bryter kravet

Når man oppretter en ny profil får man ikke noen beskrivende forslag på hva som mangler fra tomme obligatoriske skjemafelter. 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å slette brukerprofiler gjennom nettbutikken - dette må man gjøre ved å ta kontakt med kundeservice. Knappen "slett profil" gir feilkode som ikke vises til brukeren.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Ved at brukeren oppdatere noe så kommer det opp statusbeskjeder på at det er gjennomført, for de med skjermleser blir disse ikke i fokus og dermed får ikke en skjermleserbruker beskjed om at prosessen ble fullført, var vellykket eller om den feilet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .