Tilgjengelighetserklæring for Matematikk.org

 • Matematikk.org
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Matematikk.org slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Spillene på matematikk.org har innhold som ikke har tekstlig representasjon. Bilder har alt-tekster, men alt-tekstene er bildetitler. 

Dette vil ha konsekvenser for synshemmede, hørselshemmede og personer med nedsatt kognisjon. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ca. 80 videoer. Mange steder finnes det ikke alternativer til innholdet som vises.

Dette har konsekvenser for synshemmede og hørselshemmede. 

Innhold som bryter kravet

Videoene på matematikk.org er ikke tekstet.

Dette har konsekvenser for hørselshemmede. 

Innhold som bryter kravet

I spillene er det endel interaktive elementer som ikke er kodet som det de er.
role= er brukt på noen sideelementer, men ikke alle.

Dette har konsekvenser for synshemmede. 

Innhold som bryter kravet

Spillenes dialoger legger seg nederst i dom-en. I noen spill er rekkefølgen ulogisk.

Dette har konsekvenser for synshemmede. 

Innhold som bryter kravet

Spill kan stort sett ikke spilles i mer enn én visningsretning. Annet innhold er ok.

Dette har konsekvenser for synshemmede. 

Innhold som bryter kravet

Flere spill har kontrastutfordringer.

Dette har konsekvenser for synshemmede. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes tilfeller av bilder av matematiske uttrykk. Disse bør byttes ut med MathJax.

Dette har konsekvenser for synshemmede og personer med nedsatt kognisjon.  

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Mange av spillene har mangelfull tastaturnavigasjon. Dialoger kan ikke lukkes med tastatur.

Dette har konsekvenser for synshemmede og de som har nedsatt motorikk. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes animasjoner og bevegelser i spill som ikke kan pauses eller stoppes av brukeren.

Dette har konsekvenser for personer med nedsatt kognisjon. 

Innhold som bryter kravet

Det er fokusfeil i Faktorspillet. Dialoger og overlay må holde fokus innenfor seg selv.

Dette har konsekvenser for synshemmede og personer med nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk. 

Innhold som bryter kravet

Feil i lenketekst i Faktorspillet.

Dette har konsekvenser for synshemmede og personer med nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk. 

Innhold som bryter kravet

I spillene mangler det gode overskrifter og ledetekster.

Dette har konsekvenser for synshemmede og personer med nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk. 

Innhold som bryter kravet

Spillet «Hanois tårn» krever dra og slipp. 

Dette har konsekvenser for personer med nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noe innhold er på nynorsk. Dette må kodes spesielt med «nn». 

Dette har konsekvenser for synshemmende og personer med nedsatt kognisjon. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen valideringsfeil i HTML-koden. Dette gelder nesten utelukkende innhold som er fra publiseringssystemet og editoren som er i bruk der. Dette gjelder bildeblokker, der skaleringen er skrevet på en slik måte som W3C ikke liker, og tabeller som har noen unødvendige og gammeldagse atributter. Det er også masse gremlins i brødteksten som kan være limt inn fra word - og feil i math jax, spesielt gjentatte id-er.

Dette har konsekvenser for synshemmende og personer med nedsatt kognisjon. 

Innhold som bryter kravet

Dialoger har ikke riktige navn eller roller. Knapper som forårsaker endringer i grensesnitt mangler informasjon om dette (f.eks. trinnvalg i Gangetester). Svaralternativer i spill er ren tekst.

Dette har konsekvenser for synshemmede og personer med nedsatt motorikk. 

Innhold som bryter kravet

Spillene gir ikke statusinformasjon til skjermleser-brukere. (antall poeng, antall liv, osv.)

Dette har konsekvenser for synshemmede. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle tekniske brudd på kravene vil bli utbedret av vår IT-leverandør.