Tilgjengelighetserklæring for Arbeidstilsynet.no

 • Arbeidstilsynet.no
 • ARBEIDSTILSYNET, organisasjonsnummer 974 761 211
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARBEIDSTILSYNET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Arbeidstilsynet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Webinarer publisert før 1. februar 2024, er ikke synstolket. Arrangement, kurs og webinar (arbeidstilsynet.no)

Innhold som bryter kravet

Feil i koding av kontaktskjema på siden /kontakt-oss/telefon-chat

Innhold som bryter kravet

I statistikk som presenteres via Power Bi, benyttes kun farger for å skille enkelte grafer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Validerer ikke 100% på w3c sin validator. https://validator.w3.org/

Innhold som bryter kravet

ingen statusendring på antall søkeresultater, når man foretar søk nummer to. Kun tekst i en <p>


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber tett sammen med interne/eksterne utviklingspartnere for å kvalitetssikre og forbedre våre IKT-løsninger.

Vi har etablert et eget UU-team i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog, og arrangerer årlige temauker med fokus på universell utforming. UU-teamet har blant annet gjennomgått IAAP-sertifisering og kursing i universell utforming av dokumenter.

Arbeidet er for øvrig beskrevet i Arbeidstilsynets interne rutine Universell utforming - oppfølging av arbeid med digitale løsninger.