Tilgjengelighetserklæring for uit.no

 • uit.no
 • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, organisasjonsnummer 970 422 528
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på uit.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder har tekstalternativ, men det er ikke i alle tilfeller at tekstalternativet er meningsbærende. Nettstedet har mange publisister. Vi jobber med informasjon og opplæring for å sikre at alle kjenner til nødvendigheten av å legge inn meningsbærende bildetekst.

Innhold som bryter kravet

Uit.no har mange forskjellige innholdsleverandører med forskjellige behov, noe som medfører at det inneholder mange forskjellige formater. Nettstedet har mange publisister. Vi jobber med informasjon og opplæring for å sikre at alle kjenner til nødvendigheten av å legge inn meningsbærende bildetekst.

Innhold som bryter kravet

Uit.no har mange forskjellige innholdsleverandører med forskjellige behov, noe som medfører at det inneholder mange forskjellige formater. Nettstedet har mange publisister. Vi jobber med informasjon og opplæring for å sikre at alle kjenner til nødvendigheten av å legge inn meningsbærende bildetekst.

Innhold som bryter kravet

Uit.no har mange forskjellige innholdsleverandører med forskjellige behov, noe som medfører at det inneholder mange forskjellige formater. Nettstedet har mange publisister. Vi jobber med informasjon og opplæring for å sikre at alle kjenner til nødvendigheten av å legge inn meningsbærende synstolking.

Innhold som bryter kravet

Enkelte linker på gamle sider er enda utelukkende skilt ut på bakgrunn av farge. Det jobbes med å få disse over i nytt rammeverk.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har mange publisister. Vi jobber med informasjon og opplæring for å sikre at alle kjenner til nødvendigheten av å ivareta kontrast på nettsidene. Vi forsøker også å løse disse problemene umiddelbart når vi får beskjed om det fra vårt analyseverktøy.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

uit.no har flere publisister. Vi jobber kontinuerlig med opplæring for å sikre at alle er inneforstått med kravene til universiell utforming. 

Innhold som bryter kravet

Uit.no er i en overgang mellom gammel og nytt rammeverk, og i enkelte deler av løsningen fungerer ikke dette optimalt. Dette jobbes det med å løse. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkeltsider hvor flere forskjellige publisister legger inn innhold, og vi ser at det er behov for å gjøre måten de legger inn på enklere slik at vi kan presentere innholdet ut i samsvar med regelverket.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen få sider i gammelt rammeverk som har annen utforming enn tilsvarende komponent i nytt rammeverk. Disse jobber vi nå med å få inn i nytt rammeverk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .