Tilgjengelighetserklæring for byggogbevar.no

 • byggogbevar.no
 • BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING, organisasjonsnummer 983 060 463
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på byggogbevar.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder på flere sider mangler alternativ tekst. Årsaken er manglende rutiner på redigering av alt-tekst og navngivning på bilder i publiseringsløsningen. Dette kan føre til at brukere med behov for hjelpemidler (skjermlesere m.m.) ikke får en meningsbærende forklaring av bildeinnholdet. Det er utilstrekkelig informasjon om filformatet ved lenker, eksempelvis ved lenker til PDF dokumenter.

Innhold som bryter kravet

Vi lenker til videoer fra Youtube/Vimeo. Flere av disse er ikke tekstet. Noen har også tekst som er "brent inn". Årsaken er manglende rutiner for oppfølging og redigering av eksisterende videoer. Konsekvensen er at brukere som skal kunne "lese" teksten med hjelpemidler ikke vil kunne ha tilgang til tekstforklaring av dialogen. 

Innhold som bryter kravet

Det er en varierende bruk av overskrifter i korrekt rekkefølge, som H1, H2, H3 osv. Noen tekstbokser for disse mangler dessuten innhold. Konsekvensen kan være forvirring rundt rekkefølge og viktighet av tekstoverskrifter.

Innhold som bryter kravet

Ordboksøket mangler etikett. Søkefunksjon og påmelding til nyhetsbrevet på hver side mangler også etikett. Årsaken er at søkefeltet er skjult fram til det hentes frem ved å trykke på klikke på søkeglassikonet. Det mangler tekstbeskrivelser som forteller brukeren hva slags informasjon som skal legges inn i skjema-elementet, og den er viktig for personer med funksjonsnedsettelser som bruker skjermleserprogramvare for å navigere på nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Flere sider har for dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunnsbilde. Dette kan gjøre det vanskelig å lese tekst for synshemmede. WCAG krever at sideelementer har både forgrunns- og bakgrunnsfarger definert med tilstrekkelig kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er mulig å navigere siden ved hjelp av tastatur, men fokusendring er ikke synlig. Konsekvensen kan være nedsatte bruksmuligheter for brukere med hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Det er en varierende bruk av overskrifter i korrekt rekkefølge, som H1, H2, H3 osv. Noen tekstbokser for disse mangler dessuten innhold. Konsekvensen kan være forvirring rundt rekkefølge og viktighet av tekstoverskrifter.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenketyper i tekst mangler markering for å tydeliggjøre at de er lenker. Dette gjelder søkefunksjonen på alle sider, det gjelder påmeldingen til nyhetsbrevet på alle sider. Mange undersider har lenker uten god nok beskrivelse av måltema og filformat. Konsekvensen er at det kan være vanskeligere å identifisere lenker. For brukere som benytter hjelpemidler kan dårlige beskrivelser gjøre det vanskelig å navigere på nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Det er inkonsekvent bruk av sidetitler i korrekt rekkefølge, slik som H1, H2, H3 osv. Konsekvensen kan være forvirring rundt rekkefølge og prioritering av tekstoverskrifter.

Innhold som bryter kravet

Funksjon for fokusendring er ikke synlig. Konsekvensen kan være nedsatte bruksmuligheter for brukere med hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke samsvar mellom synlig og kodet ledetekst i søkefeltet, nyhetsbrevet eller ordboksøker på forsiden.  Følgen av det er at det kan være vanskelig å utføre et tekstsøk i nettsiden ved hjelp av kun talekommandoer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder har tilgjengelighetsfeil som oppstår når en skråstrek følger direkte etter en attributtverdi uten å være inneholdt i sitatmarkeringer. Dette kan føre til at skjermlesere feilaktig tolker skråstreken som en del av attributtverdien, og kan føre til problemer med navigering på nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med å rette feil på nettsiden. Vi vil oppdatere denne tilgjengelighetserklæringen når det er utbedret feil. Hvis det skjer endringer på nettsiden som påvirker tilgjengeligheten, vil vi informere om dette i oppdateringer av erklæringen.