Tilgjengelighetserklæring for Kåfjord kommune

 • Kåfjord kommune
 • GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI, organisasjonsnummer 940 363 586
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kåfjord kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen opplæringsvideoer innenfor kulturskolen, kvensk språk, som ikke er tekstet. Dette er eldre materiale som vi ikke ser nødvendig å tekste. Brukere av disse videoene er barn som skal lære/få interesse for kvensk språk og det vil ha liten konsekvens at det ikke er tilgjengelig for alle. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi sender kommunestyremøter live og disse blir liggende tilgjengelig for ettertiden. Her ser vi det som et for stort arbeid å tekste disse møtene da de flere ganger varer i 6-8-10 timer. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det ligger eldre bilder av tekst som ikke er endret, men dette er utdatert informasjon som vi ikke ser grunn til å endre. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I tidligere artikler var det vanlig å legge link teksten som"her" eller "trykk her". Vi har ikke endret tidligere artikler, men laget nye retningslinjer for publisering på hjemmesiden som overholder kravet. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noen steder har vi overskrifter som er både på norsk og samisk, bla. i gebyrregulativet, hvor det samiske ikke er kodet til samisk. 

Også i våre saksmaler har vi på begge språk, men alt er kodet i norsk da word er veldig dårlig til å bytte mellom språk på korte fraser. 

Dessverre vil det føre til at noe samisk vil bli lest opp på norsk av hjelpemidler, men vi vil fortsette å jobbe mot mer riktig koding når bla. word også blir bedre til dette. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Januar 2023: I løpet av testingen har vi oppdaget noen mindre feil/mangler og disse vil vi jobbe med å få utbedret/fjernet.
Mai 2023: Innmeldte Synlig-fokus feil, er nå rettet opp i av Custom publish.
Vi har et godt samarbeid med leverandørene av nettsiden og vil fortsette arbeidet for å være mest mulig tilgjengelig for alle.