Tilgjengelighetserklæring for varoy.kommune.no

 • varoy.kommune.no
 • VÆRØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 994 307
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VÆRØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på varoy.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Manglende bildetekst.

Innhold som bryter kravet

Direkteoverført web-tv av kommunale møter. Presenteres kun med lyd og video. Tekst mangler og vil berøre hørselshemmede.

Innhold som bryter kravet

Tiltak for synstolkning er under planlegging. Manglende synstolkning får konsekvenser for hørselshemmede. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Enkelte artikler på nettsiden kan inneholde kun bilde i stedet for tekst.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Innenfor universell utforming er det et velkjent problem at universell utforming bare er noe som blir tenkt på helt i sluttfasen under utvikling av nye IKT-systemer. Men hvis man i stedet har fokus på universell utforming i alle faser vil det som regel bli både rimeligere og enklere å få implementert universell utforming inn i sluttproduktet.

For å kunne holde oss oppdatert på både nye og eksisterende teknologier blir det deltatt både på webinarer og ulike faglige forum både på internasjonalt og nasjonalt nivå. I etterkant av disse webinarene blir det laget referater som gjennomgås på avdelingsmøter slik at kunnskapene blir delt med alle ansatte i IKT-samarbeidet.

For å kunne være med på påvirkning av hvordan fremtidens regelverk for utvikling av tilgjengelige nettsider og apper skal bli deltas det i relevante faglige nettverk som f.eks. IAAP(International Association of Accessibility Professionals). Og på denne måten får man muligheten til å delta i utviklingsarbeidet på internasjonalt nivå.

På nasjonalt nivå deltas det også på webinarer og ulike faglige forum for å kunne følge med på utvikling og nye trender innenfor universell utforming. Og så produseres det referater av de ulike webinarene som presenteres for de andre ansatte i Lofoten IKT på avdelingsmøter.

Vi har også kommet med innspill til innføring av nytt regelverk for universell utforming av nettsider. Og har kommet med endringsforslag til gjeldende regelverk for tilgjengelige nettsider for å få luket bort skrivefeil i det gjeldende regelverket. Og på denne måten etterstreber vi hele tiden å holde oss oppdatert på utviklingen innenfor universell utforming av IKT-systemer.