Tilgjengelighetserklæring for Klepp bibliotek

 • Klepp bibliotek
 • KLEPP KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 969 682

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KLEPP KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Klepp bibliotek slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS. Man kan ikke slå av hurtigtaster som består av et tegn. Dette kan være et problem for personer som bruker stemmestyring og personer som ofte taster feil.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS. Brukeren har ikke mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet. Brukeren kan ikke navigere sekvensielt gjennom innholdet, og dermed ikke få mer direkte tilgang til hovedinnholdet på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS.  Brukeren kan ikke vurdere om lenken er aktuell og skal åpnes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS. Personer som bruker de visuelle ledetekstene kan ikke bruke de programmeringsmessig bestemte (dvs. kodede) ledetekstene. Når den synlige og den kodede ledeteksten ikke er identisk, vil brukerne oppleve at de ikke får plassert pekeren i rett skjemafelt, selv om de leser inn rett ledetekst.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS. Det er mangler ved vår søkefelt som ligger på hovedsiden. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å betjene skjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS. Menyen øverst på siden oppfyller ikke dette kravet. Brukeren kan ha vanskeligheter med å tolke innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å oppfylle kravet med gjeldene CMS. Noen elementer på siden er ikke beskrevet i koden. Dette gjør det vanskelig for brukeren å bruke nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi går ut på anbud for ny nettsideløsning i begynnelsen av år 2023. Det er et krav at WCAG skal oppfylles bedre i den nye løsningen, både i den tekniske strukturen og i innholdsproduksjonen.