Tilgjengelighetserklæring for CLARINO Bergen Centre

 • CLARINO Bergen Centre
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på CLARINO Bergen Centre slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det mangler alternativ tekst til knappe-ikonene for søk, deponering og sitering. 

Innhold som bryter kravet

Bruk av overskriftsnivå fremstår tilfeldig, og hierarkiet er ikke riktig. Nummererte lister er brukt for lite. Det er eksempler på layout-tabeller i f.eks. avansert søk.

Innhold som bryter kravet

Tabulator-rekkefølgen på siden https://repo.clarino.uib.no/xmlui/discover virker ikke logisk. Hopper ut i meny på venstre side, for deretter å komme tilbake til hovedlisten.

Innhold som bryter kravet

Det mangler enkelte merkelapper til utfyllingsfelt, f.eks. i avansert søk. 

Innhold som bryter kravet

Lenker er typisk ikke markert med annet enn farge. 

Innhold som bryter kravet

Det er svært mange tilfeller av for lav kontrast. Typisk i forklarende tekster. 

Innhold som bryter kravet

Flere av logoene (som også er knapper), har for dårlig kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det mangler inndelingen i blokker som topp-, hoved- og bunn-blokk.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer lenker i dokumetasjonen av typen "her", som altså ikke angir formålet med lenken. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler noen ledetekster, og brukeren kan derfor ikke vite hva som er kommandoen som skal brukes.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk på sidene er ikke angitt.

Innhold som bryter kravet

Det mangler enkelte ledetekster.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er en del feil i HTML som blir produsert av systemet. Typiske feil er mangler i attributter, men det er også eksempler på feil der div-element er plassert inne i ul-element, noe som ikke er gyldig HTML.

Innhold som bryter kravet

Det mangler navn på enkelte elementer. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen jobber systematisk med å klarlegge status for universell utforming av IKT, og retter feil og mangler innenfor de rammene vi har.

I 2023 skulle det vært utført en større oppgradering av Clarino, der det underliggende systemet skulle oppgraderes. Dette er blitt forsinken, vi planlegger å gjøre det i 2024. I dette arbeidet er det planlagt at universell utforming skal forbedres.