Tilgjengelighetserklæring for Fauske kommune innbyggerportal

 • Fauske kommune innbyggerportal
 • FAUSKE KOMMUNE, organisasjonsnummer 972 418 021
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FAUSKE KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Fauske kommune innbyggerportal slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har tilfeller av bilder som mangler et tekstalternativ og bildeknapp som mangler et tekstalternativ. Dette kan påvirke synshemmede og andre som benytter skjermleser eller tilsvarende teknologi.

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har tilfeller av brudd på krav 1.3.1:
Det henvises ikke riktig til tabelloverskrifter
Tomme overskrifter

Dette kan påvirke synshemmede og andre som benytter skjermleser eller tilsvarende teknologi.

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har tilfeller av tekslenker som ikke er lett å se (mangler understreking). Dette kan påvirke synshemmede og andre som har vansker med å skille farger og kontrast i tekst. 

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har tilfeller av tekst hvor fargekontrasten ikke oppfyller minimumskravene til fargekontrast. 

Dette kan påvirke synshemmede og andre som har vansker med å skille farger og kontrast i tekst. 

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 


 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av bilde av tekst, uten andre alternativer. 17. mai-program 2023 og logo på nettsiden er eksempler på dette. 

Dette kan påvirke synshemmede og andre som benytter skjermleser eller tilsvarende teknologi.

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av ikke-tekstlig innhold med kontrastnivå som ikke tilfredsstiller krav 1.4.11.

Dette kan påvirke synshemmede og andre som har vansker med å skille farger og kontrast. 

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av lenker uten tekstalternativ. Dette kan påvirke synshemmede og andre som benytter skjermleser eller tilsvarende teknologi. 

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av at Element-ID-er er ikke unike.

Dette kan påvirke synshemmede og andre som benytter skjermleser og tilsvarende teknologi.

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har tilfeller av brudd på krav 4.1.2: Navn, rolle, verdi:

Skjemafelt mangler en etikett
Knapp mangler et tekstalternativ
Bildeknapp mangler et tekstalternativ
Innebygd ramme mangler et tekstalternativ
Lenke mangler et tekstalternativ

Dette kan påvirke synshemmede og andre som benytter skjermleser eller tilsvarende teknologi.

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .