Tilgjengelighetserklæring for Digitalt ledsagerbevis iOS/iPadOS

 • Digitalt ledsagerbevis iOS/iPadOS
 • iOS / iPadOS
 • 1
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • SOLA KOMMUNE, organisasjonsnummer 948 243 113
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SOLA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Digitalt ledsagerbevis iOS/iPadOS slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Layout knekker noen ganger når en endrer skriftstørrelse

Tilgjengelige alternativ

Ledsagerbevis kan sendes fysisk i papirform

Innhold som bryter kravet

Knapper på Iphone er litt for små i høyden. Feltet med skriv telefonnummer blir for liten.

Tilgjengelige alternativ

Ledsagerbevis kan fås i papirform i posten.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sola kommune er opptatt av at verktøyene vi bruker er universelt utformet.
Vi er en av kommunene som deltar som medsøker til KS der de søker om midler til å videreutvikle tjenesten, blant annet med tanke på tilgjengelighet.