Tilgjengelighetserklæring for hå frivilligsentral

 • Hå frivilligsentral
 • HÅ KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 969 590

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HÅ KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hå frivilligsentral slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er varierende bruk av titler på bilder. Leverandøren jobber med å forbedre dette i løsningen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det brukes i liten grad tabeller på nettsidene og noen tabeller kan mangle enkelte koder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan være enkelte steder der lenker og andre elementer markeres med kun farge, men stort sett gjøres dette med flere visuelle endringer. Leverandøren jobber med å finne og korrigere steder der presentasjonen utelukkende bygger på farge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det aller meste på nettsiden har kontrast som tilfredsstiller kravene, men det er noen nettsider som benytter en seksjon med hvit skrift på grønn bakgrunn. Leverandøren vil i samråd med NFS se på endringer av profilfarger for å øke kontrasten.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noen steder at knapper og lenker må få økt kontrasten litt for å tilfredsstille kravene. Dette henger også noe på profilfarger som benyttes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lange ingresser på nyhet og aktivitet blir klippet. Og større tekst/linjeavstand vil medføre at mindre tekst vises. Men funksjonelt har det lite å si i og med at brukeren kan åpne nyhet/aktivitet for å lese alt innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe innhold kan ha for mange lenker som kan skape problemer for tastaturbruk. Dette vil leverandøren forsøke å forbedre.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Leverandøren har ikke levert tilstrekkelig informasjon om denne funksjonen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Leverandøren har ikke levert tilstrekkelig informasjon om denne funksjonen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Leverandøren har ikke levert tilstrekkelig informasjon om denne funksjonen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Leverandøren har ikke levert tilstrekkelig informasjon om denne funksjonen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nesting av lenker bryter valideringa.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Leverandøren har ikke levert tilstrekkelig informasjon om denne funksjonen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .