Tilgjengelighetserklæring for European Social Survey

 • European Social Survey
 • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, organisasjonsnummer 919 477 822

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på European Social Survey slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Overskriftene i footeren er ikke kodet som overskrifter.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I smulestien er det ikke god nok kontrast mellom lenkene og teksten rundt. Når det heller ikke er fast understreking på lenken er man avhengig av fargen for å se at det er en lenke.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke nok kontrast på teksten her:

 • Tekst i boksen som oppdaterer seg
 • "THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY...." i footeren.
 • Tekst i smulestien
 • dato i Latest news
Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekst-zoom til 200% fører til overlapp og bortfall av innhold

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ser ikke ut til at det er noe reflow ved smalere skjerm / zoom. Ved zoom opp til 400% blir det mer og mer to-veis scrolling. Ved mobil skjermstørrelse blir teksten uleselig liten i Chrome og Edge, mens det blir to-veis scrolling i Firefox.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokus-kontrast er nesten ikke-eksisterende på boksene i toppmenyen. De runde knappene på det oppdaterende bildet på forsiden har for lav kontrast mot flere av bakgrunnsbildene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekst i boksen som oppdaterer seg på forsiden forsvinner når man øker tekst-avstanden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dismissable: Toppmeny-dropdowns som dukker opp på hover kan man ikke fjerne, med f.eks. escape, uten å flytte musepekeren.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Jeg får ikke ekspandert menyene med tastatur. Trolig også et problem på berøringsskjerm. Samme knapp brukes både som lenke og ekspandering av meny.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Forsiden har autooppdatering i den øverste boksen, uten mulighet for å stoppe, skjule eller pause.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hovedinnholdet er ikke definert med main, h1, eller "hopp til hovedinnhold"-lenke.

Innhold som bryter kravet i regelverket

En del lenker har kun bilde uten tekst eller bilde-alternativtekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokus i toppmenyen går inn i undermenyene uten at de blir åpnet, slik at man ikke ser hvor fokus er.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sidene er definert på norsk, mens innholdet er på engelsk.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Alle sider er definert som norsk mens innholdet er på engelsk. Avvikende språk på en side er heller ikke definert med lang-attributt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkeboksen har ikke label.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenkede bilder og valg-prikkene i den oppdaterende boksen har ikke tilgjengelig navn.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kompetanse i Sikt:
Vi anbefaler front-end utviklerne våre til å ta et kurs som tilbys av DFØ læringsplattformen "Universell utforming av IKT for utviklere og testledere".
Vi har et fagnettverk med ca 25 utviklere, som møtes hver tredje uke for å gå igjennom testing, problemløsing, WCAG-krav, og andre temaer innen universell utforming.