Tilgjengelighetserklæring for frammr.no

 • frammr.no
 • MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 944 183 779
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på frammr.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi jobber hele tiden for at nettsidene våre skal være universelt utformet, men vi har flere redaktører for nettsiden som arbeider med innhold til nettsiden og dokumenter. Vi har jevnlig opplæring og gjennomgang av nettsidene for å forbedre dette. Men vi kan ikke garantere at det ikke mangler alt-tekster (tekstlig alternativ).

Innhold som bryter kravet

I dokumenter forekommer det bilder med tekst. Steder hvor det ligger tekst på bildet, er rutinen vår at det skal være alt-tekst knyttet til bildet. Men på grunn av at det er flere redaktører på nettsiden og dokumenter med kart, kan feil forekomme. Vi jobber hele tiden med opplæring av redaktørene våre når det kommer til universell utforming og krav.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi jobber hele tiden for at nettsidene våre skal være universelt utformet, men vi har flere redaktører og kan derfor ikke garantere at alle lenker har gode og forståelige lenketekster. Det kan derfor forekomme at brukere av nettsiden ikke får god nok informasjon om hvor lenken fører. Vi jobber hele tiden med opplæringen av redaktørene våre for å rette dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I informasjonen om vilkår på nettsiden er det noe innhold som ikke er kodet på riktig språk. Dette gjelder på engelsk hvor den delen av teksten ikke er kodet som norsk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søkefelt og søkeknapp har samme navn. Dette gjør det utfordrende for brukere av skjermleseverktøy å bruke disse. Leverandøren av nettsiden jobber med å rette dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører, og vi har jevnlige kurs i universell utforming av dokumenter og i å skrive klart språk.

Vi bruker automatiseringsverktøyet Monsido for kvalitetssikring av våre nettsider. Verktøyet skanner gjennom alle sider og synliggjør feil og mangler som må blir rettet.