Tilgjengelighetserklæring for Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal - Dataporten (UDE)

 • Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal - Dataporten (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 33 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal - Dataporten (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Punktet er oppfylt for de nyeste læremidlene våre. Produkter som er utviklet for læreplan LK20 og der dette punktet ikke er oppfylt, vil fortløpende utbedres. . En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Produkter utviklet mot eldre læreplaner vil ikke bli utbedret på grunn av uforholdsmessig stor byrde, og de vil etter hvert fases ut

Innhold som bryter kravet

Punktet er oppfylt for de nyeste læremidlene våre som er laget for LK20. Noen eldre læremidler oppfyller ikke dette punktet. Disse skal fases ut snart. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere.

Innhold som bryter kravet

Nye plattformer oppfyller konvensjonen for riktig koding i henhold til uu-standard. Noen eldre plattformer oppfyller ikke dette punktet og vi jobber med å finne nye løsninger for disse. Dette er en omfattende jobb siden dette også omfatter løsninger levert av tredjepart og som derfor er utenfor vår kontroll. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Dette gjelder for læremidler for små fagområder uten kommersielt grunnlag der det jobbes med å utvikle nye læremidler som på sikt vil erstatte de gamle.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle nettressurser blir presentert i en meningsfylt rekkefølge. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere.

Innhold som bryter kravet

E-portal: Mangler skriftlig beskrivelse av obligatoriske felt i profil data. Mangler forklaring på rekkefølge man må trykke i funksjonen tildele produkt til bruker. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere.

Innhold som bryter kravet

For noen ressurser overlapper elementer om bruker velger å bruke ressurs på mobil. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Dette gjelder for læremidler for små fagområder uten kommersielt grunnlag der det jobbes med å utvikle nye læremidler som på sikt vil erstatte de gamle.

Innhold som bryter kravet

En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere.

Innhold som bryter kravet

Lenker i bunntekst (footer) har ikke tilstrekkelig fargekontrast eller understreking.

Innhold som bryter kravet

Vi retter opp svakheter i kontrast fortløpende i alle våre produkter.

Innhold som bryter kravet

Vi korrigerer zoom fortløpende i alle våre produkter. Ved kraftig zoom vil enkelte elementer overlappe hverandre.

Innhold som bryter kravet

Våre d-bøker har side-for-side likhet med våre papirbøker og oppfyller derfor ikke dette punktet. Vi er i gang med å legge om produksjonsprosessen for våre d-bøker for framtidige utgivelser.

Innhold som bryter kravet

Punktet er oppfylt for de nyeste læremidlene våre som er laget for LK20. Noen eldre læremidler oppfyller ikke dette punktet. Disse blir enten oppdatert eller faset ut. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere.

Innhold som bryter kravet

Våre d-bøker har side-for-side likhet med våre papirbøker og oppfyller derfor ikke dette punktet. Vi er i gang med å legge om produksjonsprosessen for våre d-bøker for framtidige utgivelser.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

E-portal: En del mangler. Feil blir rettet opp fortløpende. D-bok: Kan ikke nå ikoner på boksider (lydavspilling, video, lenker). Kan heller ikke markere tekst og gjøre uthevinger og ta notater. Portfolio: Noen eldre nettressurser har noen interaktive oppgaver som ikke kan nås med tastatur. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Uforholdsmessig stor byrde å rette opp eldre produkter med få brukere.

Innhold som bryter kravet

Blir rettet opp fortløpende.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Alle tjenester utenom Kartleggeren oppfyller kriteriet. Kartleggeren har tester som krever gjennomføring på viss tid og er derfor unntatt fra kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til de testene som har unntak fra dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Blir rettet opp fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Blir rettet opp fortløpende.

Innhold som bryter kravet

E-portal: Noen lenker i e-portal er ikke tydelige, men tilhører en versjon som er på vei til å fases ut.

Innhold som bryter kravet

E-portal: Vi mangler en fullgod versjon som gir bruker mulighet til navigere på flere måter.

Innhold som bryter kravet

Blir rettet opp fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Blir rettet opp fortløpende.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

D-bok mangler språkkoding for boksidene.

Innhold som bryter kravet

D-bok mangler språkkoding for boksidene.

Innhold som bryter kravet

E-portal: I e-portal versjon som skal fases ut finnes der navigasjonslinker som ikke har konsekvent rekkefølge.

Innhold som bryter kravet

E-portal: Vi er i en overgangsfase til å gå over til en ny e-portal versjon for produktsider, profil sider og administrasjonssider. Inntil vi har faset ut den nåværende versjonen vil funksjonalitet på tvers kunne ha sider som gjør det samme med ulik utforming. For en bruker med skjermleser som bruker administrasjonssidene våre i ny og gammel løsning kunne få utfordringer med å umiddelbart gjenkjenne noen av elementene.

Innhold som bryter kravet

Vi vil fortløpende sette opp tilfredsstillende meldinger om feil tilbake til bruker for produkter laget for LK20. Eldre produkter blir faset ut eller oppdatert.

Innhold som bryter kravet

Vi vil fortløpende sette opp tilfredsstillende ledetekster og instruksjoner til bruker for produkter laget for LK20. Eldre produkter blir faset ut eller oppdatert.

Innhold som bryter kravet

E-portal: Dette punktet er til utbedring. Noen av inputfeltene ved registrering av bruker er kun markert med rød farge der feil er oppdaget, og en som er fargeblind eller blind vil kunne ha problemer med å forstå hva som er feil.

Innhold som bryter kravet

E-portal: Etter at administrator har godkjent forespørsel om å enten øke antall lisenser på et produkt eller fornye et utløpt produkt finnes det ingen mulighet i applikasjonen til å angre etterpå. Bruker må ta kontakt med brukerstøtte for å slette forespørsel.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Blir rettet i de ulike produktene fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Blir rettet i de ulike produktene fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Blir rettet i de ulike produktene fortløpende.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .