Tilgjengelighetserklæring for rana.kommune.no

 • rana.kommune.no
 • RANA KOMMUNE, organisasjonsnummer 872 418 032

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RANA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på rana.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

ACOS jobber med å tilrettelegge for autoutfylling av
felt også på webskjema tilknyttet bookingmodulen.
Autoutfylling mangler for lag og organisasjoner. ACOS
har notert svakheten.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke gjort funn av innhold som skjules når
tekststørrelsen endres til 200%.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn der elementer overlapper hverandre
ved zoom. Eks: Tildeling av kommunale
gjennomgangsboliger, bostøtte, startlån og
tilskudd

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hopp til søk og meny fungerer ikke tilstrekkelig på
Rana kommune sine nettsider. Hopp til søk setter er ikke fokus i søkefeltet. Det samme gjelder for hopp til meny der fokus
ikke settes på menyen øverst på nettsidene. Acos jobber med å utbedre feilen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn på nettsidene til Rana kommune der
lenkemålet ikke fremgår tydelig av lenketeksten

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ledetekst og inndatafelt er ikke kodet sammen i
skjema i funksjonen lag og organisasjoner.
Skjema for booking har også noen mangler. Acos vil utbedre feilen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi må lage en mer forklarende feilmeldingstekst i
skjema for booking og lag og organisasjoner

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det er avdekket sider med kodefeil. Acos jobber med å utbedre feilen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er avdekket komponenter på komponenter der
navn og rolle ikke er bestemt i koden. Acos jobber med å utbedre feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rana kommune er ansvarlig for denne tjenesteportalen, og vi ønsker at alle skal oppleve at nettsiden er brukervennlig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.