Tilgjengelighetserklæring for oslomuseum.no

 • oslomuseum.no
 • OSLO MUSEUM, organisasjonsnummer 989 285 661
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO MUSEUM kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på oslomuseum.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ett skjema med inndatafelt. Forklaringsteksten indikerer at inndatafeltet gjelder brukeren selv, men dette er ikke definert i koden for inndatafeltet - der er det kun definert Type="email" og "navn". Vi tror allikevel at informasjonen på siden er tilstrekkelig for brukeren.

Innhold som bryter kravet

Delvis oppfylt. Har bilde av tekst i logo, men her er det lagt inn alternativ tekst. Har også bilde av tekst på forsidevideo - her blir kun lenken lest opp. Teksten som ikke leses opp er ikke essensiell informasjon for brukeren for å forstå innhold.

Tilgjengelige alternativ

Det er ingen vesentlig informasjon som forsvinner ved at noe av teksten på forsidevideoen forsvinner. Lenken som leses opp mener vi er tilstrekkelig informasjon for brukeren.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ikke mulig å pause forsidevideo. Det er ikke noe essensiell informasjon for brukeren i videoen, dette er kun et visuelt virkemiddel.

Innhold som bryter kravet

Oppfylles delvis. Kravet oppfylles på desktop, men på mobil må brukeren swipe for å se flere utlistinger.

Tilgjengelige alternativ

Utlistingene er kun en "teaser" for innhold som finnes andre steder på nettsiden. Brukeren vil alltid finne tilsvarende innhold ved å gå inn andre veier. Brukeren kan også stort sett navigere seg til innholdet ved å klikke på lenke ved siden av utlistingen, som fører til samleside over det som utlistes.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ved utvikling og videreutvikling av nettside er universell utforming et viktig satsningsområde, og noe vi kontinuerlig jobber for å forbedre. Ved lansering av ny nettside har vi samarbeidet med utvikler om dette prioriteringsområdet. Ved videreutvikling vil vi prioritere å forbedre punktene vi i dag helt eller delvis ikke oppfyller.