Tilgjengelighetserklæring for norwegianscitechnews.com/

 • norwegianscitechnews.com/
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på norwegianscitechnews.com/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

En del bilder mangler alternativ tekst


 

Innhold som bryter kravet
 1. Ikke alle videoer har beskrivelse vedlagt (f.eks artikkelen "Our mood fluctuates in rhythm with the day and week»). Må derfor klikke på video for å se beskrivelse.
 2. Podkaster/lydopptak mangler god beskrivelse på hva som foregår i opptaket.
Innhold som bryter kravet
 1. De fleste videoene har tekstet tale, men noen få har ikke det. eks "Robots that look like us"
 2. Podkaster har ikke et tekstet alternativ.
Innhold som bryter kravet

Mange lenker (særlig artikler) mangler en annen lenkeindikasjon enn farge.

Innhold som bryter kravet

Stort sett god kontrast. Men blå (#007aca) lenker har for lav konterast mot grå (#f4f4f4) bakgrunn (er OK mot hvit). Eksempel: På artikler.

Innhold som bryter kravet

En del bilder av tekst, i form av illustrasjoner, grafer, osv. De fleste godt beskrevet og anses som nødvendig for å tydliggjøre hva som blir skrevet om i artikkelen de er knyttet til. Det finnes derimot noen artikler hvor beskrivelsen ikke er tilstrekkelig nok, f.eks på artikkelen «Light’s invisible properties can be used to detect cancer».

Innhold som bryter kravet

Oransje feed-knapp i footer har ikke tilstrekkelig kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

«Mer»-menyen åpner seg ikke ved hjelp av tastatur. Den tabber også til språk før denne menyen, selv om den ligger først. | Faktaboks på artikler kan ikke utvides ved bruk av tastatur (F.eks på «Data-driven heating reduces energy consumption in buildings»).

Innhold som bryter kravet

Ikke 100% en tastaturfelle, men kan få inntrykket av det: Man ser ikke «mer»-menyen når den tabbes gjennom.

Innhold som bryter kravet

I menyen: Fokus går til språk før den går til «mer»-menyen»,  selv om «mer» ligger først. | På sider/innlegg med bildegalleri så er det ikke mulig å bruke tastatur for å bla seg gjennom bildene.

Innhold som bryter kravet

Lenker har på noen plasser dårlig lenketekst (f.eks nyhetsbrev) som ikke beskriver lenken. (Eksempel: Klikk her.). Lenke for forfatter inne på en artikkel åpnes i ny fane, noe som er unødvendig og kan skape forvirring for brukerne. | Subscribe-siden har dårlig lenkeformål. Står F.eks URL hvor det burde vært beskrivelse.  | Ellers dårlig muspeker- (:hover) og fokuseffekt (:focus) på artikkelbokser. Bør komme tydeligere frem at nyheten er klikkbar, og bør være samme :hover og :focus effekt hvor enn man har musen inne i boksen.

Innhold som bryter kravet

På sider: Overskriftsnivå er ulogisk. Ser ut som om H1 mangler visuelt, selv om den ligger inn i koden. Logo er H2 og artiklene starter på H3. På innlegg/artikler: Overskriftene har ofte feil rekkefølge, og siden mangler alltid H1.

Innhold som bryter kravet

«Mer»-menyen har ikke tydelig fokus (menyen åpner seg ikke engang).

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 1. Subscibe-siden leder til kun HTML-kode
 2. På forsiden står det «Loading content» som aldri går bort
 3. Noen feilmeldinger og advarsler: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fnorwegianscitechnews.com%2F
Innhold som bryter kravet

Søkeknapp i meny mangler tekstalternativ/beskrivelse på hva knappen er.

Innhold som bryter kravet

Status-rolle mangler antall søkeresultater.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .