Tilgjengelighetserklæring for sandefjord.kommune.no

  • sandefjord.kommune.no
  • SANDEFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 916 882 807

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDEFJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sandefjord.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes pdf'er som ikke oppfyller kravet til tekstalternativ for bilder. Kravet er ikke oppfylt da pdf'er er utformet av mange forskjellige ansatte, over flere år, med ulik kompetanse og kunnskap om universell utforming.

Konsekvensen er at svaksynte, blinde, døvblinde eller brukerne med nedsatt kognisjon ikke får samme opplevelse som seende, samt at dekorative elementer kan oppleves forstyrrende i forbindelse med talesyntese. 

Det vil settes fokus på universell utforming av pdf'er innenfor alle kommunalområder i løpet av 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes pdf'er som ikke oppfyller kravet til at innholdet skal være kodet som det ser ut som. Kravet er ikke oppfylt da pdf'er er utformet av mange forskjellige ansatte, over flere år, med ulik kompetanse og kunnskap om universell utforming.

Konsekvensen er at svaksynte og/eller blinde ikke får opplest tabeller, innholdsfortegnelser osv. slik at det samsvarer med den visuelle presentasjonen. 

Det vil settes fokus på universell utforming av pdf'er innenfor alle kommunalområder i løpet av 2023.   

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes pdf'er som ikke oppfyller kravet til at sidene skal være uten store kodefeil. Kravet er ikke oppfylt da pdf'er er utformet av mange forskjellige ansatte, over flere år, med ulik kompetanse og kunnskap om universell utforming.

Konsekvensen er at svaksynte, blinde, døvblinde og brukere med nedsatt kognisjon får innholdet presentert på feil måte av hjelpemiddelteknologien de benytter. 

Det vil settes fokus på universell utforming av pdf'er innenfor alle kommunalområder i løpet av 2023.   


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det vil settes fokus på universell utforming av pdf'er innenfor alle kommunalområder i løpet av 2023.

Det jobbes også med dokumentmaler og konvertering slik at alle dokumenter som publiseres via innsynsløsningen på nettsiden vil være universelt utformet.