Tilgjengelighetserklæring for sandefjord.kommune.no

 • sandefjord.kommune.no
 • SANDEFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 916 882 807
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDEFJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sandefjord.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder der det ikke er lagt inn alternativ tekst. Det arbeides kontinuerlig med å bedre praksis på dette området. 

Det finnes pdf'er som ikke oppfyller kravet til tekstalternativ for bilder. Kravet er ikke oppfylt da pdf'er er utformet av mange forskjellige ansatte, over flere år, med ulik kompetanse og kunnskap om universell utforming.

Konsekvensen er at svaksynte, blinde, døvblinde eller brukerne med nedsatt kognisjon ikke får samme opplevelse som seende, samt at dekorative elementer kan oppleves forstyrrende i forbindelse med talesyntese. 

Det vil settes fokus på universell utforming av pdf'er etter implementering av nye nettsider.

Innhold som bryter kravet

Det finnes pdf'er som ikke oppfyller kravet til at innholdet skal være kodet som det ser ut som. Kravet er ikke oppfylt da pdf'er er utformet av mange forskjellige ansatte, over flere år, med ulik kompetanse og kunnskap om universell utforming.

Konsekvensen er at svaksynte og/eller blinde ikke får opplest tabeller, innholdsfortegnelser osv. slik at det samsvarer med den visuelle presentasjonen. 

Det vil settes fokus på universell utforming av pdf'er etter implementering av nye nettsider. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere pdf-filer som ikke har titler. Etter implementering av nye nettsider vil det settes fokus på universell utforming av pdf'er. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker som bare er beskrevet med få ord og som ikke fullt ut beskrive innholdet man blir sendt videre til ved å klikke på lenken. 

Dette arbeides kontinuerlig med å bedre praksis på dette området. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tilgjengelige pdf'er hvor språket et ikke er identifisert i koden. Etter implementering av nye nettsider vil det settes fokus på universell utforming av pdf'er. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes pdf'er som ikke oppfyller kravet til at sidene skal være uten store kodefeil. Kravet er ikke oppfylt da pdf'er er utformet av mange forskjellige ansatte, over flere år, med ulik kompetanse og kunnskap om universell utforming. Det finnes også sider der to eller flere elemeter har samme verdi.

Konsekvensen er at svaksynte, blinde, døvblinde og brukere med nedsatt kognisjon får innholdet presentert på feil måte av hjelpemiddelteknologien de benytter. 

Det vil settes fokus på universell utforming av pdf'er etter implementering av nye nettsider.  

Innhold som bryter kravet

Link mangler et tekstalternativ i eldre post arkiv.

Lenker representert av bilder eller ikoner kan være problematiske for besøkende som er blinde eller har dårlig syn.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det vil settes fokus på universell utforming av pdf'er etter implementering av nye nettsider høsten 2023.

Riktige overskriftskoder, alternativ tekst på bilder, klart språk og mer beskrivende lenketekster er fokusområder for nettredaktørene.