Tilgjengelighetserklæring for kubenarendal.no

 • kubenarendal.no
 • AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS, organisasjonsnummer 986 088 695
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kubenarendal.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen av billedtekstene er ikke forklarende.

Innhold som bryter kravet

Flere av videoene mangler teksting.

Innhold som bryter kravet

Video mangler tekst.

Innhold som bryter kravet

Tabeller - Ikke navigerbare, formatering gjør teksten vanskelig å lese (Rådgivere)

Innhold som bryter kravet

Eksempel - tabell for Rådgivere.

Innhold som bryter kravet

Kun tekstfelt for telefonnummer i billettbestilling. Kontrollerer ikke om det er numerisk verdi eller tekst.

Innhold som bryter kravet

For dårlig kontrastforhold på tekst.

Innhold som bryter kravet

Tekst avviker fra anbefalt kontrastforhold.

Innhold som bryter kravet

Noe feil der alternativ tekst ikke beskriver bildet på en ordentlig måte.

Innhold som bryter kravet

Kontrast i ikke-tekstlig innhold avviker fra anbefalt 3:1

Innhold som bryter kravet

Ikke alt innhold der boksene for elementene er klikkbare.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen mindre feil med lenker. Vises som eksterne sider, men er under hoveddomenet. Andre lenker mot det som vises som lokalt innhold, men ligger på eksterne.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle overskrifter følger anbefalt kontrastnivå, mangler noe ledetekster.

Innhold som bryter kravet

Mangler blant annet ledetekst i boksen for "Søk".

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Mangler ledetekst, kun endring av farge i inndatafelt i skjema.

En av disse sidene leveres av ekstern aktør. (ZAUI)

Innhold som bryter kravet

Det sjekkes ikke om feil ved inntasting


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig for å tilpasse innhold og funksjonalitet på Kubenarendal.no for å kunne følge kravene til universell utforming av nettsteder.

For flere av kravene, så har vi noen feil på enkelte typer innhold eller sider. Vi jobber kontinuerlig utbedring på de punktene hvor vi har avvik.

Disse nettstedene er en del av Kubenarendal.no og AAma.no, og omfattes av rapporten:

https://gbm.no

https://setesdalsmuseet.no

https://oselia.no

https://gjenstand.no

https://avtrykk.no

https://www.kubenarendal.no/Eydehavn/undervisning/

https://www.kubenarendal.no/amerika/

https://www.kubenarendal.no/hoveskole/

https://www.kubenarendal.no/landskap/

Ikke alle sidene er på samme tekniske plattform, men det jobbes med å samle deler av dette, slik at vi vil ende på en helhetlig og mer homogen løsning på sidene våre.

Det jobbes med sidene på listen, slik at en bedre og oppdatert løsning for disse sidene vil publiseres på en ny, felles plattform når prosjektet er ferdigstilt.