Tilgjengelighetserklæring for InterCity2030.no

 • InterCity2030.no
 • VIKEN FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 921 693 230

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VIKEN FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på InterCity2030.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi mangler unntaksvis tekstalternativ til bilder og illustrasjoner. Vi har retningslinjer for at vi skal beskrive bilder og illustrasjoner, men disse blir ikke alltid fulgt. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner. Vi vil jobbe med å forankre retningslinjene bedre slik at de blir fulgt. I tillegg kjøre automatiske rapporter for å finne og utbedre feilene kontinuerlig.

Tilgjengelige alternativ

Vi har en interaktiv kartillustrasjon på forsiden. Som alternativ til navigering via kartet har vi navn på de ulike togstrekningene med lenker og tekst på venstre side.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Header og footer har en bakgrunnsfarge som gir en kontrast på 2.7:1. Dette må designes på nytt, og vil bli gjort så fort det lar seg gjøre. Nåværende status kan gjøre det vanskelig å lese for brukeren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Viewport-elementet på denne siden hindrer brukere i å zoome inn eller skalere tekstinnhold. Hvis det ikke er mulig å zoome inn, kan det hende at besøkende med dårlig syn ikke kan lese innholdet vårt. I følge WCAG bør besøkende få lov til å øke tekststørrelsen fra nettleseren til minst 200 %. Dette skal utbedres så snart som mulig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkelte illustrasjoner med tekst som ikke har et tekstalternativ eller alt-tekst. Dette skal utbedres så fort som mulig. Disse illustrasjonene gjør teksten vanskelig å lese ved zooming.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har en interaktiv kartillustrasjon som viser togstrekninger ved mouseover. De samme strekningene kommer fram når man holder musa over navnene på strekningene angitt i tekst. Disse forsvinner når man fjerner musa. Dette tar mye tid å utbedre og vil bli ordnet på et senere tidspunkt. Det kan være vanskelig for brukeren å oppfatte innholdet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere elementer på dette nettstedet har samme id-verdi. Disse må være unike. Noen ganger er det viktig å vite hvordan ulike sideelementer passer sammen. Mens seende besøkende kan være i stand til å få denne informasjonen fra det visuelle oppsettet, stoler besøkende som bruker skjermlesere på at sideelementer er merket riktig i HTML-en. Dette skal utbedres så snart som mulig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Dette nettstedets framtid er i skrivende stund usikker. Så fort vi er sikre på at nettstedet skal videreføres vil vi fokusere på å oppfylle alle kravene til universell utforming. Det vil komme en avklaring på dette i slutten av januar 2023 eller starten av februar 2023.