Tilgjengelighetserklæring for Bergen kommune Billett

  • Bergen kommune Billett
  • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Data Nova har som prinsipp å lage effektive og brukervennlige løsninger som gjør handel og bruk av tjenester tilgjengelige og forståelige. For å holde stø kurs i dette arbeidet jobber vi etter WCAG-prinsippene. Vi har ansatte som har blant sine oppgaver å kontrollere overholdelse av disse prinsippene i programvaren. Slik vil vi også fremover sørge for å gjøre våre løsninger tilgjengelige for flest mulig.