Tilgjengelighetserklæring for Stiklestad.no

 • Stiklestad.no
 • MUSEENE ARVEN AS, organisasjonsnummer 956 298 660
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MUSEENE ARVEN AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Stiklestad.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

En del bilder mangler alternativ tekst / andre bilder har dårlig/fort vag alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet

Noen videoer har beskrivelser, men en del har ikke dette.

Innhold som bryter kravet

Ved strikkprøver er det ikke funnet noen tekstet videoer, selv om de har tale.

Innhold som bryter kravet

Lenker har “border-bottom” i stedet for “underline” før muspekeren er over lenken. Etter å ha ført muspeker over, er det både “border” og “underline”.

Innhold som bryter kravet
 • Skjemaer mangler autocomplete.
 • Datofelt strider mot UU da man ikke kan bruke tastatur for å fylle ut.
Innhold som bryter kravet
 • Delvis annen fargebruk på noen undersider hvor annen oransjefarge blir brukt som ikke har nok kontrast mot bakgrunn. F.eks «Talerstolen». Også rød tekst på blå bakgrunn på «The stories of the holy king» (og på den tyske siden med samme innhold).
 • Søkefunksjon har knapp som forsvinner da man tar muspeker over.
Innhold som bryter kravet

Mange bilder av tekst uten beskrivelse av hva som foregår på bildet. F.eks «pizzakortet», «kaffekortet», «kart over området».

Innhold som bryter kravet

Den beige fargen (#D6C39E) som ligger som bakgrunnselement for lenker på forsiden har ikke tydelig nok kontrast mot den hvor bakgrunn, dermed blir muspekereffekten usynlig for folk med dårlig fargesyn.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Der det er trekkspillfunksjon (f.eks «Åpningstider): Fokus forsvinner inne i boksen, og man må klikke på «tab» et par ganger for å komme seg ut.

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme på undersider at lenker ikke har en god nok beskrivelse på lenktekst, hvor det blant annet lenketeksten er en hel lenke, eller lenken kun er et ord som «her».

Innhold som bryter kravet
 • Den første overskriften på alle sider er ikke H1. 
 • Flere sider har feil overskriftsrekkefølge.
 • Det er brukt fet tekst på en rekke undersider hvor det burde ha vært en overskrift.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Undersiden «The stories of the holy king» (samt den tyske siden som har samme innhold), har ikke markør for egelsk/tysk i koden.

Innhold som bryter kravet
 • Mange undersider faller bort fra det opprinnelige oppsettet og får et annen preg, som nyhetsbokser, lenker videre til undersider og fargebruk.
 • Trekkspill med piler har også mindre luft og skiller seg ut fra det vanlige trekkspilldesignet.
Innhold som bryter kravet

Det finnes ingen tekst som forteller om obligatoriske felt før man har fylt ut skjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feilmelding i skjema har ikke satte rolle som «status».


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .