Tilgjengelighetserklæring for kifinfo.no (driftes av Kilden)

 • kifinfo.no (driftes av Kilden)
 • NORGES FORSKNINGSRÅD, organisasjonsnummer 970 141 669
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES FORSKNINGSRÅD kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kifinfo.no (driftes av Kilden) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen enkelte bilder og ikoner, samt noen lenkede bilder mangler inneholder ikke generiske beskrivelser eller alt tekst. Skjermleserbrukere vil derfor ikke få en beskrivelse av hva de inneholder.

Innhold som bryter kravet

Vi har videoer som ikke er synstolket. Tiltak for synstolkning er under planlegging. 

Tilgjengelige alternativ

Videoene har undertekst.

Innhold som bryter kravet

Menyer, snarveier, lenker og andre tekst elementer i orange med grå og hvit  bakgrunn, følger ikke kontrastkravet og derfor kan være vanskelig å lese. 

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte bilder som ikke er godt nok beskrevet i alternativ tekst og vil derfor ikke være tilgjengelige for brukere av skjermleser.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker har ikke selvforklarende lenketekst. Dette gjør at det kan være vanskelig for skjermleserbrukere å tolke hvor lenken fører hen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet inneholder noen komponenter som ikke tilfredstiller spesifikasjonene mtp syntaks i HTML- og ARIA koden. Blant annet mangler label i påmeldingskjema til nyhetsbrev. Dette fører i noen tilfeller til feil ved opplesing med skjermleser, i verstefall gjør komponenter utilgjengelige. 

Innhold som bryter kravet

Påmelding til nyhetsbrev mangler text label.

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

UU er en integrert del av arbeidsprosessene til våre utviklingsteam. For å sikre dette tilrettelegger vi for kontinuerlig kompetansebygging og erfaringsutveksling om temaet. I tillegg strekker vi oss etter at all ny funksjonalitet er designet og utviklet etter prinsipper for universell utforming.

I 2023 kommer Kifinfo.no med fornyet nettsider hvor målet har vært å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.