Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund > Vannmåler

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kristiansund > Vannmåler slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alle skjemaelementer på siden er kodet med mangelful og ikke-standard navn og labels, som gjør at tilgjengelighetsprogramvare kan oppfatte feltet som et ukjent felt, slik at brukeren ikke vet formålet med feltet. 

Innhold som bryter kravet

Teksten i alle menyknappene i topplinjen, knappen for "logg inn" og tilsvarende knapper på siden, og tekst i bunnlinjen har for dårlig kontrast med bakgrunnen. Det kan gjøre det vanskelig for brukeren å vite knappene og tekstens formål, eller gjøre at de ikke får med informasjonen i disse feltene.

Innhold som bryter kravet

Siden tilpasser seg ikke ved inzooming over 200% og reflow, som gjør det vanskelig for brukeren å benytte siden hvis de er avhengig av stlrre forstørrelse. Siden inneholder også et informasjonselement som krever navigering i to akser uansett format, det gjør denne informasjonen mindre tilgjengelig og vanskeligere å oppfatte for brukeren. 

Innhold som bryter kravet

Menyknappene i topplinjen har for lav kontrast med bakgrunnen. Dette gjør at en bruker med nedsatt syn vil ha vansker for å oppfatte disse knappene. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Siden har ikke mulighet til å hoppe rett til hovedinnholdet, som gjør at brukeren må navigere gjennom topplinjen før de kan komme til innhold, og dermed har større vansker med å finne hovedinnholdet. 

Innhold som bryter kravet

Siden bruker ikke sidetitler som er tydelig nokk, det gjør at brukeren kan ha vansker med å vite om de er på siden for statistikk til vannmåler, liste over vannmåler avlesninger, eller registrer ny vannmåleravlesning. 

Innhold som bryter kravet

Noen av knappene på nettsiden får ikke synlig fokusmarkering, blant annet "vannmåler" i topplinjen og "logg inn" knappen. Det gjør at brukere som navigerer med tastatur ikke får vite når de fokuserer på knappene, som gjør at de kan tro de fokuserer på noe annet, ikke finner disse knappene eller at knappene virker ekskludert fra navigeringen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kontosiden inneholder menyelementer som er skrevet på Engelsk, men språket er satt til norsk. Det gjør at leseprogrammer og andre programmer som bistår i navigering og bruk av nettsiden vil tro teksten er feil språk, slik at siden blir vanskeligere for brukeren å forstå. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Skjema-elementene på siden er ikke kodet med standard navn og roller, og nettsiden bruker ikke landmarks. Det gjør at brukere som er avhengig av navn, roller og verdier definert i koden vil ha vanskeligheter med å bruke siden, og kan føre til at formålet til deler av innholdet er uklart. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Feil på sidene er meldt inn til leverandør og innholdsansvarlig blir informert om innholdsfeil som må rettes.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med universell utforming på IKTOrkide sine sider her:
https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming/