Tilgjengelighetserklæring for saudahallen.no

 • saudahallen.no
 • SAUDA KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 979 367
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SAUDA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på saudahallen.no slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsida er per i dag ikkje fullstendig kompatibel med navigering berre med bruk av tastatur. 

Dette kan gjere at dei som brukar skjermlesar ikkje  får med seg alt av informasjon som finnast på nettstaden.

Søker å finne alternativ layout på nettstaden som legg betre til rette for tastaturnavigasjon. 


 

Innhold som bryter kravet

Nettsida er per i dag ikkje fullstendig kompatibel med navigering berre med bruk av tastatur.  

Dette kan gjere at dei som brukar tastaturnavigering ikkje  får med seg alt av informasjon som finnast på nettstaden.
Søker å finne alternativ layout på nettstaden som legg betre til rette for tastaturnavigasjon. 

 

Innhold som bryter kravet

Nettsida kan per i dag ikkje oppfylle dette kriteriet då nokre element ikkje er fokuserbare når nettsida er oppskalert og hamburgermeny ikkje kan opnast med tastatur. 

Dette kan gjere at dei som brukar tastaturnavigering ikkje  får med seg alt av informasjon som finnast på nettstaden.

Søker å finne alternativ layout på nettstaden som legg betre til rette for tastaturnavigasjon. 

 

Innhold som bryter kravet

Nettsida er per i dag ikkje fullstendig kompatibel med navigering berre med bruk av tastatur. 

Dette kan gjere at dei som brukar tastaturnavigering ikkje får med seg alt av informasjon som finnast på nettstaden.
tastatur. 

Søker å finne alternativ layout på nettstaden som legg betre til rette for tastaturnavigasjon.  


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .