Tilgjengelighetserklæring for hi.no/hi/forskning/prosjekter

 • hi.no/hi/forskning/prosjekter
 • HAVFORSKNINGSINSTITUTTET, organisasjonsnummer 971 349 077
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hi.no/hi/forskning/prosjekter slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Har ALT-tekst felt på bilder, men noen bilder særlig i prosjekt publisert før 2021 har ikke alt-tekst som beskriver innholdet i bildet. Noen steder har vi også bilder av tekst der tekstalternativ mangler. Noen av prosjektektene har logoer i bunnmargen som ikke har alt-tekst.

Tilgjengelige alternativ

Nettrapporter lages både som PDFer og nettsider. 

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer/lydklipp uten tekstalternativ. 

Innhold som bryter kravet

Har noen videoer/lydklipp uten tekstalternativ. 

Innhold som bryter kravet

Stort sett ok. Noen tabeller i nettrapporter har feil tabell-oppmerking i kode, pga manglende oppmerking av tabell-headere eller komplekse layouter som ikke er støttet i editoren

Innhold som bryter kravet

For det meste ok, men har noe bilder med grafikk der farger er brukt som eneste virkemiddel

Innhold som bryter kravet

For det meste ok, men har noe bilder med grafikk med for dårlig kontrast melleom elementene. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Stort sett ok, men mangler lenketype i lenkenavn enkelte steder

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Bredde på tabell ( i brødtekst). Noen sider bruker innhold limt inn fra eksterne kilder/feks word som er limt inn og som enten ikke er støttet av editoren og skaper problemer eller som bruker utdatert kode.

Innhold som bryter kravet

Noen få embeds mangler title-atributt 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .