Tilgjengelighetserklæring for Samiske Veivisere

 • Samiske Veivisere
 • SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE, organisasjonsnummer 971 519 363
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Samiske Veivisere slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder mangler alt-tekster. Brukere som er avhengig av skjermleser, vil ikke få opplysning om innhold på bildene. 

Innhold som bryter kravet

Video mangler teksting. Brukere med hørselsproblemer vil ikke få med seg alt innholdet.

Innhold som bryter kravet

Skjema mangler auto-complete. Det øker sjansen for at brukere taster inn feil.

Innhold som bryter kravet

Undermenyer mangler fokus ved hover. Dårlig bruk av farge vil gjøre det vanskeligere for svaksynte brukere å navigere.

Innhold som bryter kravet

I inputfelt for påmelding til nyhetsbrev er teksten for svak.

Noen steder er feil farge (turkis) brukt på lys bakgrunn, og det gir for dårlig kontrast. Feilen går igjen der kilder er oppgitt nederst på siden.

Innhold som bryter kravet

I noen få informasjonsartikler finnes det bilder med tekstinnhold. Blinde og svaksynte vil ikke få med seg innholdet i disse.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er til dels mulig å navigere ved hjelp av tastatur, men det er tungvint. Brukere som er synshemmet, vil gå glipp av innhold.

Innhold som bryter kravet

Det er mulig å hoppe rett til innhold. Men det er en del type blokker i selve innholdet som det ikke er mulig å hoppe over. 

Innhold som bryter kravet

Undermenyer  mangler fokus ved hover. Det mangler fokus en del plasser ved tastatur-navigering.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Artikler som er skrevet på norsk, men som også har samiske ord, mangler angivelse for det. Dette gjør det vanskelig for nettlesere og andre verktøy å kjenne igjen og behandle teksten i riktig språk, for eksempel for lesertilpasning eller maskinell oversettelse.

Innhold som bryter kravet

Skjema for bestilling av veivisere gir ikke beskjed om du taster feil. Det øker sjansen for at bruker legger inn feil data. 

Innhold som bryter kravet

Bruker får kun beskjed om å fylle ut alle felter, ikke hva som er feil eller hvor. Det tar ekstra tid og gjør det vanskeligere å fylle ut skjemaet korrekt. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .