Tilgjengelighetserklæring for seljord.kommune.no

  • seljord.kommune.no
  • SELJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 963 738
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SELJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på seljord.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Beholderelement er tomt.
- Feil knyttet til LOS-elementer i artikler.
Rollen er ikke innenfor den nødvendige konteksten.
- Feil knyttet til LOS-elementer i artikler.
- Feil knyttet til nasjonal tjenestekatalog/tjenestebeskrivelse. 
Feilene er rapportert inn til leverandør som utbedrer feil.

Innhold som bryter kravet

Feilen er knyttet til lenker i løpende tekst i kontaktbokser og sidebeskrivelsefelt på nettstedet.
Feilen er rapportert inn til leverandør som utbedrer feil.

Innhold som bryter kravet

Teksten blir avkuttet når den endrer størrelse. 
Feilen er knyttet til Google maps, samt element knyttet til "Fann du det du leita etter?"
Feilen er rapportert inn til leverandør som utbedrer feil.

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Videoer lagt inn vha fanen Video/Lyd gir felles ID til alle filer som lastes opp.
Feil knyttet til LOS-elementer i artikkelvisning. 
Feil er rapportert inn til leverandør som utbedrer feil.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi samarbeider med kommunane i Vest Telemark samt Vest Telemarkrådet om å forbetre heimesidene våre.