Tilgjengelighetserklæring for www.oslo.kommune.no

 • www.oslo.kommune.no
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 29 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.oslo.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet. 

Avviket gjelder blant annet flere bilder og PDF-dokumenter og enkelte kartelementer i selvstendige kartløsninger eller kartløsninger som del av skjemaløsninger. Årsaken er primært eldre systemer som ikke har tatt hensyn til universell utforming i tilstrekkelig grad. Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Eksempel: "Lag nabovarsel" (digitalt skjema fra Plan- og bygningsetaten). Kartet for å velge naboer har ingen alternativ tekst knyttet til seg. Det eksisterer ikke annen måte å legge til naboer som skal varsles enn å måtte klikke i kartet. Figurene under "Hvem skal varsles" har ikke alternativ tekst, de sier filnavn.- Kartet brukt i byggesøknad gir en del informasjon som vi ikke får ellers. Det refereres mye til kartet via fargekoder for å vise spesifikt innhold på kartet. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet. 

Avviket gjelder blant annet koding i toppbanner, enkelte skjemasider samt mindre feil tjenestene Saksinnsyn og Planinnsyn knyttet til navigasjon og kart. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet. 

Vi har identifisert en feil i tjenesten Saksinnsyn der man etter et søk ikke kan komme tilbake til søkefeltet ved bruk av tabulator. 

Konsekvensen for brukeren er at det delvis hindrer en brukervennlig tilgang til tjenesten. 

Innhold som bryter kravet

Det er avvik på kravet i Planinnsyn fra Plan- og bygningsetaten. Enkelte svaksynte kan få problemer med å navigere i løsningen. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

En av skjemaløsningene i bruk har ingen direkte kontroll over innhold i skjemaene, da skjemaer blir laget av eksterne redaktører. Alt innhold er i praksis fritekst. Dette innebærer at vi ikke kan garantere at alle skjemaelementer kan identifiseres av nettleserens autofullføring. 

Det medfører at bruker må fylle ut innholdet selv. 

Vi tolker det slik at når innholdet ikke er implementert ved hjelp av teknologier med støtte for å identifisere det forventede meningsinnholdet til inndata i skjema, så er det ikke omfattet av regelverket.

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet. 

Det er brudd på kravet i enkelte skjemaer og kartløsninger. Her eksisterer det for eksempel knapper og lenker som kun bruker farge for å skille seg ut fra teksten omkring eller at farger er brukt i kart uten en tydelig forklaring. 

Brudd på kravet kan gjøre det vanskelig for enkelte brukere å forstå informasjonen i de berørte løsningene. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

Det er brudd på kravet på sider som viser åpningstider (passerte datoer) og på enkelte skjemaer og kartløsninger. Her eksisterer det for eksempel knapper og lenker som ikke har tilstrekkelig kontrast.

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

Det er brudd på kravet i enkelte skjemaer og kartløsninger der vi har eksempler på at overskrifter forsvinner eller tekstfelter og andre inputfelt for over i hverandre. Vi har også eksempler der endring i tekststørrelse ikke fungerer etter hensikten. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det er også brudd på kravet i enkelte skjemaer og kartløsninger ved at tekst kan bli brutt, menyer overskygger innholdet og at man ikke kan forstørre innholdet på mobiltelefon. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det er brudd på kravet i det globale søkefeltet. Det er også brudd i enkelte elementer i skjemaer og kartløsninger. Her eksisterer det for eksempel label på feilmelding i skjema eller deler av kart med for lav kontrast. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet. 

Det er brudd på kravet i enkelte skjemaer og kartløsninger. Det er også brudd på kravet på enkelte sider med datovelger, der datovelger ignorerer tastetrykk når bruker skriver inn dato i tekstfeltet og forlater feltet.  

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

For selvbetjeningsportalen for inkassosaker (Innkrevningsetaten) varsles det ikke om automatisk utlogging med mulighet til å forlenge varighet på innlogget tilstand. Bruker kan bli kastet ut av løsningen uten forvarsel. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til tjenesten. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet. 

Vi avviker fra kravet i løsningen Saksinnsyn og selvbetjeningsportal for inkassosaker. Det betyr at for noen brukere vil deler av header på siden bli lest opp gjentatte ganger. 

Konsekvensen for brukeren er at det delvis hindrer en brukervennlig tilgang til tjenesten. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet. 

Tjenesten meldingsboks (dine skjemaer) har ikke funksjonalitet for å lage dynamiske sidetitler. Det fører til brudd på kravet og kan gjøre det vanskeligere for enkelte å orientere seg på siden. 

Innhold som bryter kravet

Det er feil i rekkefølgen på tjenestene Nabovarsel og inkassosaker.


 

Innhold som bryter kravet

Det er brudd på kravet flere steder. 

 • Lenke til engelsk innhold i footer har en tvetydig beskrivelse
 • Lenker til aktuelt-saker er for lange fordi de inneholder bilde, tittel, nyhet og dato
 • Enkelte skjemaer har lenker med tekst "her" uten ekstra programmeringsmessig forklaring. Noen linker er delt i to, og de ikke gir mening hver for seg
 • Saksinnsyn: Saker i kart og planinnsyn leder til nesten samme sted. Mange lenker går til nye sider uten at dette informeres om.
 • Planinnsyn: En del knapper som heter "Mer info", gir nok informasjon i sammenheng med tekst rundt, men ikke i seg selv.
 • Inkassoløsning: Ikonlenkene i hovedmenyen har verken synlig tekst eller forståelig ledetekst i koden som forteller brukeren om hvor de fører

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

Det er identifisert følgende brudd: 

 • På siden "Meldinger" i løsningen for inkassosaker hopper man fra H1 til H3

Konsekvensen for brukeren er at det delvis hindrer en brukervennlig tilgang til informasjon og tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Den globale menyknappen for nettstedet har ikke synlig fokus. 

Det er også brudd på kravet på sjekkbokser på flere sider med oversikt og filtrering og i enkelte skjemaer og kartløsninger. 

Et eksempel er tjenesten Mangelbrev; når tekstfelt blir aktive får de endret fargen på rammen til en gråfarge med for lav kontrast. 

Det er også brudd på kravet i løsningen for inkassosaker. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

Det er brudd på kravet i enkelte skjemaer og i løsningen for inkassosaker. 

Eksempel i skjema er tekstfelt som ikke har programmeringsmessig assoisiert label, kun visuell tilknytning. Det medfører til at hjelpemidler ikke kan finne inputelementet som tilhører labelen. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

Det er brudd på kravet i løsningene Saksinnsyn og Inkassosaker. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

Det er brudd på kravet i løsningen for inkassosaker. I språkvelgeren på siden "Min profil" er alle valgalternativene skrevet på engelsk, uten indikasjon for dette i koden. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke konsekvent bruk av ikon som normalt betyr at en lenke åpnes i nytt vindu. Ved enkelte tilfeller åpnes lenken i samme vindu. Det kan være forvirrende for enkelte brukere. 

Innhold som bryter kravet

Det er brudd på kravet i enkelte skjemaer og i løsningen for inkassosaker. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

Det er brudd på kravet i enkelte skjemaer. For eksempel har alle tekstfelt i mangelbrev label "Skriv her". Overskriften er ikke kodet sammen med tekstfeltet. Det blir da vanskelig å vite hva tekstfeltet skal ha av data. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

Det er brudd på kravet i enkelte skjemaer. Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet. 

Det er brudd på kravet i løsningen for inkassosaker. Her er det verken et bekreftelsessteg ved forsøk på innsending, validering på alle felter for å sjekke at innholdet eller helheten i skjemaet er korrekt, eller mulighet til å trekke tilbake en søknad. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

Det er brudd på kravet i enkelte skjemaer. Her eksisterer det for eksempel elementer med samme id. Det medfører at hjelpemidler som skjermlesere ikke leser korrekt beskrivelse til inndatafelter. F.eks id=bygningerBenevnelse under "Fakta om prosjketet"

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det meste av nettstedet oppfyller kravet.

Det er brudd på kravet på flere knapper og inputfelt. For eksempel er ikke alltid en knapps tilstand (trykker på eller ikke) korrekt kodet. 

Konsekvensen for brukeren er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin. 

Innhold som bryter kravet

Det er brudd på kravet på siden for søkeresultat og i skjemaet for nabovarsel. Skjermleser får for eksempel ingen info om status på "henting av naboer".

Konsekvensen for enkelte brukere er at det helt eller delvis hindrer en brukervennlig tilgang til berørte tjenester. I noen tilfeller må bruker kontakte kommunen direkte for å få løst oppgaven sin.  


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Oslo kommune arbeider målrettet for å sikre at alle kan bruke våre digitale tjenester. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen og å redusere brudd på gjeldende krav til tilgjengelighet.

Oslo.kommune.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA. Det betyr at enkelte deler av innholdet ikke helt samsvarer med tilgjengelighetsstandarden.
Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på oslo.kommune.no skal være tilgjengelig, kan det finnes mangler. Listen under beskriver kjente begrensninger og mulige løsninger. Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever en mangel som ikke finnes i denne listen.

Kjente begrensninger for oslo.kommune.no:

Vi kan ikke sikre tilgjengelighet for alle
- Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og reparerer feil så snart vi blir oppmerksomme på dem.
- Kart. Temakart lenket til fra oslo.kommune.no kan være tredjepartsløsninger, og kan være mangelfulle med hensyn til tilgjengelighet.
- Skjema. Skjema lenket til fra oslo.kommune.no kan være tredjepartsløsninger, og kan være mangelfulle med hensyn til tilgjengelighet.