Tilgjengelighetserklæring for nyalesundresearch.no

 • nyalesundresearch.no
 • NORSK POLARINSTITUTT, organisasjonsnummer 971 022 264
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK POLARINSTITUTT kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nyalesundresearch.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det mangler gjennomgående en del alt-tekster fortsatt. Blant annet på flere bildegallerier.

Innhold som bryter kravet

Det er svært få videoer på dette nettstedet, den jeg fant viser dronefilm uten lydspor.

Tilgjengelige alternativ

Videoen er illustrativ og ikke kritisk meningsbærende ift budskap på siden.

Innhold som bryter kravet

Det er svært få videoer på dette nettstedet, den jeg fant viser dronefilm uten lydspor.

Tilgjengelige alternativ

Videoen er illustrativ og ikke kritisk meningsbærende ift budskap på siden.

Innhold som bryter kravet

Tekstørrelsen er gjort er fast ved hjelp av en absolutt lengdeenhet.

Innhold som bryter kravet

Tekstørrelsen er gjort er fast ved hjelp av en absolutt lengdeenhet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke oversiktlig å navigere gjennom sidetoppen fordi man med tastaturet automatisk går gjennom lenker i megamenyen uten at megamenyen åpner seg slik at man kan se hvor man befinner seg. Etter megamenyen fungerer tastatur som det skal iht. kravet.

Tilgjengelige alternativ

Søk funksjon

Innhold som bryter kravet

Denne finnes ikke pr i dag. Vil bli fikset innen første kvartal 2023.

Innhold som bryter kravet

Hovedmenyen / megamenyen får ikke synlig fokus ved tastatur-navigering.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Ingen andre forslag enn at besvarelse mangler og er påkrevd.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .