Tilgjengelighetserklæring for aktiv-kommune.no/drammen

 • aktiv-kommune.no/drammen
 • DRAMMEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 234 554

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DRAMMEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på aktiv-kommune.no/drammen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Brukeren vil bli gitt ett tekstalternativ til innhold som ikke er tekst etter oppgradering av løsningen i 2023

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er inngått avtale med leverandør Solv om å oppgradere til Aktiv kommune 3.0 i løpet av 2023. Oppgradering skjer i henhold til krav i gjeldene regelverket.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Aktiv kommune vil imøtekomme krav til farge etter oppgradering av løsningen i 2023

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Språkvalg forsvinner - men vurderes ikke som ikke kritisk.

Vi imøtekomme krav etter oppgradering av aktiv kommune i 2023

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Tekstavstand skal kunne overstyrest av brukeren etter oppgradering av Aktiv kommune i 2023.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Kalendervisning dekker over andre elementer og kan ikke lukkes. Vil imøtekomme krav etter oppgradering av løsningen i 2023

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det meste kan navigeres til/gjennom med tab/piltaster. Men det er en del hull i tabuleringen, for eksempel i kalender.

Vil imøtekomme krav i regelverk etter oppgradering til aktiv kommune 3.0 i 2023

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Ekstern leverandør Solv vill påse at krav i regelverk blir imøtekommet i forbindelse med oppgradering til Aktiv kommune 3.0 i 2023

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Ekstern leverandør Solv vil påse at krav i regelverk blir imøtekommet i forbindelse med oppgradering til Aktiv kommune 3.0 i 2023

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Aktiv kommune – dagens versjon – mangler følgende: (vi har ikke minimum to)

 • Alfabetisk rekkefølge
 • Søk som dekker hele nettstedet
 • Nettstedskart

 

Ekstern leverandør Solv vill påse at krav i regelverk blir imøtekommet i forbindelse med oppgradering til Aktiv kommune 3.0 i 2023

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Ekstern leverandør Solv vill påse at krav i regelverk blir imøtekommet i forbindelse med oppgradering til Aktiv kommune 3.0 i 2023

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Statusmeldinger er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset brukerens forståelse. Det kan skje at det bare er superbruker eller utvikler som helt ut forstår meldingens innhold.

Ekstern leverandør Solv vill påse at krav i regelverk blir imøtekommet i forbindelse med oppgradering til Aktiv kommune 3.0 i 2023


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .