Tilgjengelighetserklæring for cellproject.net/

 • cellproject.net/
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på cellproject.net/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alle logoer mangler alt tekst eller markering som dekorativt. 

Innhold som bryter kravet

mangler h1-h6 struktur. H3 hoppes over flere ganger, for eksempel.

Innhold som bryter kravet

På Search Engine-siden finnes oppsettstabeller. Det kan forvekles for datatabeller når man bruker en skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

problemer med farge, se på 1.4.1

Innhold som bryter kravet

lenkene er bare en annen farge, selv om man har fokus på dem. 

Innhold som bryter kravet

grønne og grå text er litt for lav contrast. 

Innhold som bryter kravet

Alle logoer mangler alt tekst eller markering som dekorativt. 

Innhold som bryter kravet

søkefeltet har en lysegrå omriss med for lavt kontrast. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På Manifesto-siden finnes mange ødelagte lenker innholdsfortegnelse. Bare hovedavsnittene fungerer. 

Innhold som bryter kravet

 Det mangler en fungerende skip-lenke for å hoppe til hovedinnholdet på siden.

Innhold som bryter kravet

"Taxonomies" i menuen lenker til en side som kalles "taxonomies definition"

Innhold som bryter kravet

"Taxonomies" i menuen lenker til en side som kalles "taxonomies definition"

Innhold som bryter kravet

fokus er ikke synlig.

Innhold som bryter kravet

jeg fikk stemmestyring ikke til å fungere.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

nettsiden er ikke markert med språk.

Innhold som bryter kravet

 Beskrivelser på andre språk er ikke markert med språk heller. 

Innhold som bryter kravet

"Taxonomies" i menuen lenker til en side som kalles "taxonomies definition"

Innhold som bryter kravet

det finnes ingen instruksjoner for filtreringsfunksjonen. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes ingen statusmeldinger på search engine.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil erstatte dette nettstedet med en ny versjon i løpet av året. På det nye nettstedet vil tilgjengeligheten bli ivaretatt fra starten.