Tilgjengelighetserklæring for Ruter (iOS)

 • Ruter (iOS)
 • iOS / iPadOS
 • 8.9.0
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • RUTER AS, organisasjonsnummer 991 609 407
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RUTER AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ruter (iOS) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noe innhold som ser ut som overskrifter er ikke markert som overskrifter. 
Noe innhold som ser ut som lenker er kodet som knapper selv om de fungerer som lenker.

Kravet ikke er oppfylt, men vi jobber med å få det implementert.

Innhold som bryter kravet

Noen elementer i onboarding i sparkesykkel-booking samt onboarding første gang du åpner appen blir annonsert i feil rekkefølge.

Innhold som bryter kravet

Appen støtter per i dag ikke landskapsmodus, men vi jobber med det.

Innhold som bryter kravet

Webtjenesten vi bruker for å legge inn kortinformasjon setter ikke formål for tekstfelt.

Innhold som bryter kravet

Tekst i sidebytteren (bunnmenyen/tab bar) med mørk modus har ikke 4,5:1 kontrast mot bakgrunnen, idag brukes standard-fargene fra Apple for dette. Vi ser på å få satt en bedre kontrast på disse elementene.

Innhold som bryter kravet

Vi støtter forskjellig størrelser på forskjellige sider i appen. Deler av appen støtter skriftstørrelse på opp til 310%, mens andre steder er det begrenset til 120% og 160%. 

Vi jobber med å oppdatere de delene av appen som ikke støtter 200% til å minimum støtte 200%.

Innhold som bryter kravet

Noe av teksten i appen er ikke mulig å forstørre i dagens løsning, vi jobber med å løse dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen knapper og andre kontroll-elementer inkludert men ikke begrenset til styring av gangfart samt valg av sone kan ikke styres eller nås med tastatur alene.

Innhold som bryter kravet

Diverse problemer i flytene for sparkesykler og bysykler.

 • Reservasjonsbesløp ved startet tur vises i 7 sekunder.

   

Innhold som bryter kravet

Fokus blir ikke automatisk flyttet til toppen i onboardingsprosessen når en bruker klikker på neste knappen. For noen kan det oppleves som om ingenting skjer etter nesteknappen er klikket, med mindre brukeren manuelt navigerer seg oppover for å se det nye innholdet.

Vi jobber for å få løst feilen.

Innhold som bryter kravet

Vi bruker det innebygd fokus-utseende for iOS, men ser at det er utydelig. Dette merkes tydelig ved billettkjøp. Vi vil se på hvordan vi kan gjøre fokus-markeringen med tastatur tydeligere.

På noen knapper er det ingen synlig fokusindikasjon i det heleatt. 

Innhold som bryter kravet

Noen avkrysningsbokser annonserer bare "On" eller "Off" istedenfor å lese opp hele ledeteksten når du får fokus på avkrysningsboksen. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kvittering for billetter og og avviksmeldinger er kun tilgjengelig på norsk. 

Innhold som bryter kravet

Noen tekstfelt viser ikke feilmelding spesifikt på felt, men en genereisk feilmelding for hele skjemaet. Noen skjemaer har en deaktivert knapp, uten noe tydelig informasjon om hva som må til for å aktivere knappen.

Innhold som bryter kravet

Tekstefelt for å manuelt skrive inn QR-kode ved leie av sparkesykkel har ingen tilknyttet feilmelding og sier ikke ifra til skjermlesere når noe er feil. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden for å legge inn betalingskortdetaljer har en rekke HTML-valideringsfeil, det samme har ruter.no som blir lenket til flere steder i appen. 

Innhold som bryter kravet

Ikke alle knapper i appen blir annonsert som faktiske knapper av skjermleseren VoiceOver. Noen ganger annonseres ikke elementer som ser ut som knapper at er knapper men at de er klikkbare, andre knapper blir hverken annonsert som knapper eller klikkbare elementer. 

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger som kommer på profil-siden og sparkesykkel/bysykkel-flyten annonseres ikke av skjermleser. 

Live visning av avganger oppdateres seg uten å annonsere dette for skjermleserbrukere, inkludert men ikke begrenset til når en avgang har gått, blir instillit eller forsinket. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ruter har som mål at så mange som mulig kan bruke appene våre, uavhengig av funksjonsnivå.
Vi tester våre apper jevnlig med hjelpemidler som skjermlesere og tastatur, samtidig tar vi tilbakemeldinger fra brukere om universell utforming alvorlig og prioriterer disse meldingene høyt.