Tilgjengelighetserklæring for TegnWiki

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATPED kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på TegnWiki slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsted er designet for å være tilgjengelig for brukere med hørselshemming eller døvhet. Målgruppen er tegnspråk.

Innhold som bryter kravet

TegnWiki er et prosjekt for tegnspråk, og inneholder kun tegnspråklig innhold. Det er ingen lydalternativer tilgjengelige på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Video har ingen tekst eller tale. Formål er innlæring av tegnspråk.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen er av eldre data. Applikasjonen er ikke testet for bruk med skjermleser. Applikasjonens kompleksitet og formål gjør dette vanskelig.

Innhold som bryter kravet

TegnoWiki applikasjonen er ikke optimalisert for skalerbarhet. Skalering av bare tekst til 200 % fungerer ikke uten tap av innhold. 

Innhold som bryter kravet

TegnWiki applikasjonen er ikke optimalisert for skalerbarhet og kan ikke justeres til 400 % størrelse uten tap av innhold. Dette kan gjøre det utfordrende å bruke for enkelte brukere.

Innhold som bryter kravet

TegnWiki har en fast størrelse, overstyring av tekstavstand vil kunne skape problemer med layout.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har begrensede funksjoner for brukere som navigerer med kun tastaturet. Deler av nettstedet kan styres med tastatur.

Innhold som bryter kravet

prosjektet er kun en side.

Innhold som bryter kravet

prosjektet er kun en side.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen er av eldre data, har kan det finnes avvik på dette punktet.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen er av eldre data, her er det avvik på dette punktet.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen er av eldre data, her er det avvik på dette punktet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .