Tilgjengelighetserklæring for Showbie (UDE)

 • Showbie (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Showbie (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Gjennom det meste av applikasjonen overholder vi kravene, men vi har arbeid å gjøre for å møte kravene i hele applikasjonen.

Innhold som bryter kravet

Det er noen områder av applikasjonen som utelukkende er avhengig av farger, inkludert mappefarger, festede innlegg, delte kontra individuelle svar. Vi ser etter en løsning for disse områdene som er synlig gjennom andre måter enn farger. Dette er mindre områder av applikasjonen og bør ikke forhindre bruken.

Innhold som bryter kravet

Dette er et kjent problem som vi ser på en helhetlig designløsning for å oppfylle disse kriteriene og øke kontrasten gjennom hele søknaden.

Innhold som bryter kravet

Foreløpig har vi ikke funnet en effektiv måte å øke tekststørrelsen eller avstanden på uten å miste innhold eller funksjon, så å øke tekststørrelsen er ikke tilgjengelig. Dette er et område vi ønsker å fikse.

Innhold som bryter kravet

Dette er et kjent problem som vi ser på en helhetlig designløsning for å oppfylle disse kriteriene og øke kontrasten gjennom hele søknaden.

Innhold som bryter kravet

For øyeblikket har vi ikke funnet en effektiv måte å øke tekststørrelsen eller avstanden på uten å miste innhold eller funksjon, så å øke tekststørrelsen eller avstanden er ikke tilgjengelig. Dette er et område vi ønsker å fikse.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Størstedelen av applikasjonen vår er tilgjengelig med tastatur, men hele applikasjonen ikke det. Hovedområdet som kan lide tap av funksjonalitet er dokumentforhåndsviseren. Det kan være andre områder i applikasjonen som ikke fungerer like bra. Når vi gjør oppdateringer til applikasjonen, streber vi etter å oppdatere og legge til denne funksjonaliteten der det er mulig.

Innhold som bryter kravet

Dette er ikke tilgjengelig i alle områder av applikasjonen vår, men denne funksjonaliteten er tilgjengelig i iOS-applikasjonen vår.

Innhold som bryter kravet

Denne funksjonaliteten finnes i det meste av applikasjonen vår, men vi jobber mot konsistens gjennom hele applikasjonen. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig i vår iOS-applikasjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Siden vi for tiden gjør designoppdateringer i applikasjonen vår, kan enkelte elementer virke inkonsekvente, men gjennom vår iterative design og utvikling er dette noe vi jobber mot konsistens gjennom hele applikasjonen.

Innhold som bryter kravet

Etikett eller instruksjoner for brukerinndata vises i det meste av applikasjonen, men det er noen utdaterte områder av appen som vi konsistent jobber med å forbedre.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

For øyeblikket har vi ikke funnet en effektiv måte å øke tekststørrelsen eller avstanden på uten å miste innhold eller funksjon, så å øke tekststørrelsen eller avstanden er ikke tilgjengelig. Dette er et område vi ønsker å fikse.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .