Tilgjengelighetserklæring for Portal - Skoleplattform Oslo (UDE)

  • Portal - Skoleplattform Oslo (UDE)
  • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å bruke Osloskolene sine nettsider. Vårt mål er at Portalen er tilgjengelige for alle.

Osloskolen skal:
• opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
• tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller kravene i WCAG 2.1
• inkludere universell utforming i valg av tredjepartssystem og oppgraderinger av
eksisterende system
• følge likestillings- og diskrimineringsloven (lovdata.no)
• følge forskrift om universell utforming av IKT (lovdata.no)

Osloskolen følger disse tilgjengelighetsprinsippene:
• vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil
• alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur
• du kan forstørre teksten i nettleseren din
• vi skal oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker
• sidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere
• innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge
• alle bilder skal beskrives med alternativ tekst
• språket på sidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere