Tilgjengelighetserklæring for Portal - Skoleplattform Oslo (UDE)

  • Portal - Skoleplattform Oslo (UDE)
  • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Portal - Skoleplattform Oslo (UDE) slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å formatere tekst i editoren med tastaturet (tabindex = "-1").

Tilgjengelige alternativ

Ansatte kan bruke hurtigtaster for å benytte funksjoner i editoren.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å bruke Osloskolene sine nettsider. Vårt mål er at Portalen er tilgjengelige for alle.
Osloskolen skal:
• opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
• tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller kravene i WCAG 2.1
• inkludere universell utforming i valg av tredjepartssystem og oppgraderinger av
eksisterende system
• følge likestillings- og diskrimineringsloven (lovdata.no)
• følge forskrift om universell utforming av IKT (lovdata.no)

Osloskolen følger disse tilgjengelighetsprinsippene:
• vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil
• alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur
• du kan forstørre teksten i nettleseren din
• vi skal oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker
• sidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere
• innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge
• alle bilder skal beskrives med alternativ tekst
• språket på sidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere