Tilgjengelighetserklæring for portal - skoleplattform oslo (ude)

 • Portal - Skoleplattform Oslo (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Portal - Skoleplattform Oslo (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes flere visuelle overskrifter som ikke er overskrifter, for eksempel sidenavnet i venstremenyen (slik som Infosider og  Innstillinger).

Områder som meldinger og søketreff mangler overskrifter.

I mobilmodus så forsvinner H1 overskrifter og derfor mangler sidene hovedoverskrift.  

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Overskriftene "Sentrale verktøy" og "Skolens verktøy" har for lave kontraster. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lukk-knapp for ny melding har for lav kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å formatere tekst i editoren med tastaturet (tabindex = "-1").

Når man prøver å velge en melding som favoritt, så fungerer kun mellomromstasten Denne fungerer også som skroll til neste skjerm. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når man skal navigere seg til til innholdsblokk på siden, så flyttes man til hovedmenyen i stedet for til innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når man trykker på + for å legge til en ny mottaker i meldingen, så kan man forlate vinduet og kan dermed havne i innholdet bak ved å trykke på Tab noen ganger.

Knappene "OK" på legg til mottaker og "Send" på endre passord, ligger på et uvanlig sted og ettersom de er inaktive så hopper man forbi dem når man bruker Tab. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

På siden "Meldinger" finnes det en liste over meldinger som ikke har en tydelig overskrift.  

Tekstfeltet på "Ny melding" mangler tydelig ledetekst. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

I funksjonen "Velg mottaker" for en melding, har fokusmarkeringen samme farge som knappene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I funksjonen «Ny melding» skal brukeren starte å fylle inn et "Emne" i følge placeholder-teksten. Men i ARIA-label er det beskrevet "Tittel til melding", noe som gjør at stemmeaktivering ikke kommer til å fungere korrekt i alle verktøy. 

Knappen for å legge til en mottaker (den som blir en blå hake) har alltid teksten "Velg brukeren". Dette er ikke det samme som formidles visuelt. I tillegg fungerer funksjonen som avmerkingsbokser.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feilmeldinger på siden «Endre passord» er ikke koblet til feltet med kode. Dette øker risikoen for at skjermleserbrukere går glipp av feilen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Plassholdertekster forsvinner umiddelbart når brukeren begynner å skrive, og usikre brukere må da slette teksten for å se hva det ble bedt om. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det benyttes dupliserte ID-er. Dette er ikke godkjent i henhold til WCAG. For eksempel er disse Id-ene dupliserte: mp-pusher, messageonpost, imgisfavorite

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det benyttes ikke <main> for å formidle hvor hovedinnholdet er. Det benyttes heller ikke role="search" for å merke opp søkeområdene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å bruke Osloskolene sine nettsider. Vårt mål er at Portalen er tilgjengelige for alle.

Osloskolen skal:
• opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
• tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller kravene i WCAG 2.1
• inkludere universell utforming i valg av tredjepartssystem og oppgraderinger av
eksisterende system
• følge likestillings- og diskrimineringsloven (lovdata.no)
• følge forskrift om universell utforming av IKT (lovdata.no)

Osloskolen følger disse tilgjengelighetsprinsippene:
• vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil
• alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur
• du kan forstørre teksten i nettleseren din
• vi skal oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker
• sidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere
• innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge
• alle bilder skal beskrives med alternativ tekst
• språket på sidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere