Tilgjengelighetserklæring for Creaza AS

 • Creaza AS
 • AURSKOG-HØLAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 948 164 256
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Creaza AS slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

"I læremidlene våre har vi et stort fokus på visuelle tekster og oppgaver. Vi har implementert løsninger for at både forfattere og brukere kan legge til bildetekster. Det manuelle arbeidet med å gi alt-tekst til alle oppgaver og tekster påbegynt, men ikke fullført for alle læremidler. Konsekvenser er at brukere som har behov for alternativ til visuelt innhold kan gå glipp av informasjon i enkelte produkter."

Innhold som bryter kravet

"I læremidlene finnes det podcaster som ikke har tekstalternativ. Konsekvensen er at innholdet i disse ikke er tilgjengelig for brukere som trenger alternativ til lyd. Plan for retting: Tilby transkribert versjon av podkast i tekstformat."

Innhold som bryter kravet

"I læremidlene finnes det videoer som kun inneholder bilde og lyd. Arbeidet med å legge til teksting på alle filmer på påbegynt, men ikke ferdigstilt for alle læremidler. Konsekvensen er at brukere som har behov for støtte til lyd kan gå klipp av innhold."

Innhold som bryter kravet

"Ved zoom over 175% blir ikonet for å sette inn egne bilder i Cartoonist skjult i brukergrensesnittet. Vi prøver å finne designendringer som gjør at alle menyvalg er synlige ved 200% zoom."

Innhold som bryter kravet

"Portalen og læremidlene våre støtter ikke reflow / zoom til 400%. Vi er i gang med utvikling av en helt ny portal basert på moderne kode og støtte for reflow."

Innhold som bryter kravet

"Enkelte elementer blir klippet når tekstavstand økes. Vi er i gang med utvikling av en helt ny portal hvor kravet vil ivaretas."

Innhold som bryter kravet

"Det finnes menyelementer som automatisk kommer til syne ved mouse-over/fokus og som ikke er mulig å lukke uten å flytte fokus. I produksjonsverktøyene er det lagt brukt tooltip som er kodet uten bruk av title-attributt. Plan for retting: Fjerne funksjon som automatisk lar elementer komme til syne i portalen. Bytte fra egendefinert tooltip til å bruke HTML title-atributten."

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder produksjonsverktøyet Mindomo som er levert av tredjepart hvor det finnes flere hurtigkommandoer som bare er koblet til en tast. Det er per idag ingen funksjon for å skru av disse. Konsekvensen er at brukere med med behov for stemmestyring fort kan gjøre feil."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket finnes både i portal og i produksjonsverktøy. Konsekvensen er at tastaturnavigering er mulig, men tungvindt. Vi utvikler en helt ny portal hvor denne funksjonaliteten vil være ivaretatt. For produksjonsverktøyene som består av mer kompliserte og dynamiske brukergrensesnitt jobber vi med å definere områdeblokkene."

Innhold som bryter kravet

"Både portal og læremidler inneholder lenker som ikke angir formålet med lenken i selve lenketeksten. Det manuelle arbeidet med å rette lenkebeskrivelser i oppgavebeskrivelser er påbegynt og publiseres løpende."

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket skyldes mangel på lang-tag i koden i oppgavebanken hvor oppgaver i engelskfaget er skrevet på engelsk selv om språket ellers er noe annet på siden. I vår ukrainsk ressurs finnes også produkter inneholder tekst på både norsk, ukrainsk og russisk. Her er ikke de ulike tekstene kodet med riktig språk. Konsekvensen er at brukere av skjermleserteknologi vil få opplesninger av dårligere kvalitet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er planlagt: 1. Implementere løsning for å kode hver enkelt oppgave med hvilket språk den er skrevet på."

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Det har vært gjennomført et stort arbeid for å konvertere egendefinerte komponenter til standard HTML-komponenter for å oppfylle dette kravet. Fargevelgeren i Cartoonist er fortsatt en egendefinert komponent som ikke oppfyller kravet. Plan for retting: Bytte ut fargevelger med standard HTML-fargevelger."

Innhold som bryter kravet

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket er knyttet til statusmeldinger som oppdateres på ulike steder uten at de er kodet med riktige atributter. Plan for retting: legge til aria-atributter på statusmeldinger."


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .