Tilgjengelighetserklæring for nettsted

Hammerfest kommune
 • Hammerfest kommune
 • HAMMERFEST KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 770 669

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAMMERFEST KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hammerfest kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

De fleste bilder har beskrivende tekst (alt-tekst). Vår publiseringsløsning har ikke støtte for å angi beskrivende tekst til bilder i alle sammenhenger. Dette skal løses i en snarlig oppdatering av vår tekniske løsning.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har videopptak av pressekonferanser fra koronapandemien. Disse har ikke undertekst. Innholdet er derfor ikke tilgjengelig for hørselshemmede.

Ved publisering av videoopptak av pressekonferanser fremover skal vi legge til underteksting i etterkant av direktesending.

Tilgjengelige alternativ

For nyere videopptak har vi publisert tekstsammendrag. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefeltet på nettstedet vårt har ikke funksjon for automatisk fullføring av søketermer. Dette er en feil vi melder til vår leverandør for retting.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Chat-ikon nederst på nettsiden er ikke tilgjengelig via tastatur. Dette er en Facebook-funksjon vi ikke får gjort noe med.

Tilgjengelige alternativ

Vi har en lenke for chat-funksjon tilgjengelig i bunntekst. Denne kan nås med tastatur.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Chat-ikon nederst på nettsiden er ikke kodet riktig. Dette er en Facebook-funksjon vi ikke får gjort noe med.

Tilgjengelige alternativ

Vi har en lenke for chat-funksjon tilgjengelig i bunntekst. Denne er kodet riktig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved søk etter ansatt kan man filtrere søket etter avdelinger. Hvilke avdelinger som er valgt som filter blir ikke lest opp av skjermlesingsprogrammer. Dette gjør at brukere vil kunne få langt færre søketreff enn forventet. 

Dette er en feil vi melder vår leverandør for retting.

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .