Tilgjengelighetserklæring for Hammerfest kommune

 • Hammerfest kommune
 • HAMMERFEST KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 770 669
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAMMERFEST KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hammerfest kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

For enkelte typer av bildepublisering, blir det ikke vist alternativt tekst på nettstedet, selv om dette er lagt inn av oss. 

Ikoner i filgallerier mangler alternativ tekst.


Leverandøren er klar over feilene.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte korte videoer som er publisert uten synstolking. Vi tar sikte på å publisere alle videoer med synstolking fremover. 

Innhold som bryter kravet
 • Beskrivelse fra leverandør:
  Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.
 • Områdemeldinger, som er viktige beskjeder, er bare visuelt markert. Det mangler en tekstlig markering av at de er viktige beskjeder.

 

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet på nettstedet vårt har ikke funksjon for automatisk fullføring av søketermer. Dette er en feil vi melder til vår leverandør for retting.

Innhold som bryter kravet

I modulen for å melde feil til kommunen er det for svak kontrast på anvisning av stegrekkefølge øverst på siden.

Leverandøren er klar over feilen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Chat-ikon nederst på nettsiden er ikke tilgjengelig via tastatur. Dette er en Facebook-funksjon vi ikke får gjort noe med.

Tilgjengelige alternativ

Vi har en lenke for chat-funksjon tilgjengelig i bunntekst. Denne kan nås med tastatur.

Innhold som bryter kravet

Funksjonen finnes, men er feilkodet. 
Beskrivelse fra leverandør:
Hopp til funksjonen må ha følgende atributt: role=navigation

Innhold som bryter kravet

I filtervisning, som vi bruker blant annet for å vise barnehager og skoler i kommunen er det en feilkoding av et felt.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I "Nabolaget", vår modul for å melde feil til kommunen, inneholder feilmeldinger ikke informasjon om hvilket felt som inneholder feil.

Innhold som bryter kravet

I "Nabolaget", vår modul for å melde feil til kommunen, er obligatoriske felter ikke merket på riktig måte.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Innhold som bryter kravet

Chat-ikon nederst på nettsiden er ikke kodet riktig. Dette er en Facebook-funksjon vi ikke får gjort noe med.

Tilgjengelige alternativ

Vi har en lenke for chat-funksjon tilgjengelig i bunntekst. Denne er kodet riktig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .