Tilgjengelighetserklæring for sola.kirken.no

 • sola.kirken.no
 • SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD, organisasjonsnummer 976 993 691
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sola.kirken.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Me har ikkje tekstalternativ til bilete og diagram i artiklar fordi det ikkje er mogleg å leggja inn tekstalternativ i nettsideløysinga me nyttar. Synshemma får difor ikkje tilgang til all informasjon i bilete og diagram.
Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet

Me oppfyller ikkje alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Kalenderen på sida vår har nokre fargekombinasjonar som ikkje har godkjend kontrast. Det er vanskelegare for alle brukarar å lesa innhaldet.
Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet

Me oppfyller ikkje alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Kalenderen på sida vår har nokre fargekombinasjonar som ikkje har godkjend kontrast. Det er vanskelegare for alle brukarar å lesa innhaldet.
Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet

Per i dag er ikkje dette mogleg på nettsida vår.
Det kan difor i nokre tilfelle vere vanskelegare for synshemma brukarar å lesa innhaldet.
Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet

På nokre sider kan det vere lite pusterom mellom knappane. Dette kan føre til at personar med nedsett håndfunksjon eller som har lett for å trykke feil, kan få problem med å navigere på nettstaden.
Systemlerverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Når ein navigerer nettsida bare ved hjelp av tastatur er det per nå ikkje mogleg å sjå markering av fokuspunkt.
Dette vil føre til at personar som ikkje kan eller ynskjer å bruke mus for å navigere på nettstaden ikkje kan nå og nytta alt innhald.
Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet

Me oppfyller ikkje alltid kravet for navigering på gjentekne måtar. Malen me nyttar har manglar angåande søkefunksjon. Det kan vere vanskelegare for alle brukarar å finna innhald.
Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet

Når ein navigerer nettsida bare ved hjelp av tastatur er det per nå ikkje mogleg å sjå markering av fokuspunkt.
Dette vil føre til at personar som ikkje kan eller ynskjer å bruke mus for å navigere på nettstaden ikkje kan nå og nytta alt innhald.
Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .