Tilgjengelighetserklæring for fhi.no

 • fhi.no
 • FOLKEHELSEINSTITUTTET, organisasjonsnummer 983 744 516

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FOLKEHELSEINSTITUTTET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fhi.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har en del bilder som mangler alt-tekst. Dette skyldes i stor grad ekstremt stor arbeidsmengde under koronapandelmien. Alt publiseringsarbeid gikk veldig fort. 

Vi arbeider med en ny teknisk plattform for hele nettstedet der det ikke vil bli mulig å legge inn eller redigere bilder uten at alt-teksten er fylt ut. Vi kommer i tillegg til å jobbe redaksjonelt med å ta unna etterslepet på dette. 

De fleste bilder på fhi.no er brukt som illustrasjon og pynt, det vil i svært liten grad finnes bilder der det ikke er et tekstlig alternativ. Bilder brukes bare som supplement. 

Tilgjengelige alternativ

Bilder brukes som et supplement, brukeren vil stort sett finne innholdet beskrevet i tekst i tillegg. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har videoer som ikke er forskriftsmessig tekstet, både på fhi.no og på wimeo/you tube. Det vil bli satt i gang et opprydningsarbeid knyttet til dette. Innholdet i videoene er for det meste ivaretatt i tekst i artikler i tillegg, slik at video stort sett er et supplement.

Tilgjengelige alternativ

Filmer er i utgangspunktet er et supplement til tekst. Innhold på våre nettsider vil i utgangspunktet ikke kun bli fremstilt på video. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har endel videoer fra webinarer som ikke er tekstet. Vi vil sette i gang et opprydningsarbeid for å fjerne slike videoer innen 2 uker etter at arrangementet har funnet sted. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har riktig farge på lenketekst, men vi har mange grafiske fremstillinger (som ligger ute som bildefiler) som ikke har god nok fargekontrast (High Charts-figurer på fhi.no har UU-tilpasset kontrast). Vi gjør de grepene vi kan, men vi har ikke ressurser til å rydde opp i dette med det første. Vi ivaretar imidlertid stort sett innholdet i grafen i teksten, slik at brukerne i de fleste tilfeller vil finne innholdet i grafen også beskrevet i brødtekst.

Tilgjengelige alternativ

For de fleste bilder som viser grafer, vil innholdet i grafen være omtalt i selve brødteksten også. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen pdf-filer på ulike språk som omhandler koronavaksinasjon. Disse er ikke er ikke kodet etter språk, men språket fremkommer i urlen.

Med ny teknisk plattform for fhi.no som vil bli lansert ila 2023, vil det bli mulig å vise flere språk enn norsk og engelsk. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Per 1.2.2023 er vi i sluttfasen for arbeidet med ny teknisk plattform for hele fhi.no. Den nye tekniske plattformen vil være tilpasset de nye UU-kravene som gjelder fra 1.2.2023. På den nye plattformen vil det blant annet ikke være mulig å redigere/legge inn bilder uten alt tekst, ei heller lenketekster uten koblingstittel. Plattformen skal etter planen lanseres ila våren 2023.

Vi kommer i 2023 også til å rydde opp redaksjonelt, og da prioritere alt-tekster på bilder og illustrasjoner, samt koblingstitler på lenker. I tillegg vil vi se på hvordan vi kan jobbe mer målrettet med å avvikle bildefiler av grafer og erstatte disse med UU-tilpassede high charts-grafer. Til det generelle UU-arbeidet i redaksjonen skal vi benytte Siteimprove som verktøy. Det kommer også til å bli gjennomført opplæring og tett oppfølging av lokale publisister når det gjelder den nye plattformen og de nye UU-kravene.

Som følge av svært stor arbeidsmengde redaksjonelt gjennom korona-pandemien har vi dessverre et etterslep på det redaksjonelle UU-arbeidet. Dette vil bli prioritert i 2023.