Tilgjengelighetserklæring for Namsos kino og Kulturhuset i Namsos

 • Namsos kino og Kulturhuset i Namsos
 • NAMSOS KOMMUNE, organisasjonsnummer 942 875 967
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NAMSOS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Namsos kino og Kulturhuset i Namsos slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden oppfyller ikke alle kravene til ikke-tekstlig innhold per i dag. Flere bilder og knapper mangler alternativ tekst. Dette kan forhindre at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Noen filmtrailere mangler tekst, men alle skal ha en tilhørende beskrivelse fra mediabasen.  Vi mottar filmtrailere fra mange ulike firma, noe som gjør det vanskelig å ha en god nok oversikt over hvem som tekster/ikke trekster sine filmtrailere.

Ikke alle våre brukere vil kunne oppfatte innholdet på riktig måte.

Tilgjengelige alternativ

Beskrivelse av filmen ligger på infosiden om aktuell film.

Innhold som bryter kravet

Overskrifter, lister og avsnitt er ikke riktig formatert på alle sider.

Dette kan føre til at de som bruker skjermlesere ikke får opplest innholdet på nettsiden riktig.

Innhold som bryter kravet

Det er for liten kontrat mellom tekst og bakgrunn. Dette gjelder på for eksempel lenketekster der lenken er rød og bakgrunnen er svart.

For lav kontrast fører til at det kan være vanskelig å lese teksten/se innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder med tekst på nettsiden.

Tilgjengelige alternativ

Teksten som er lagt inn i bildene finnes også som ren tekst på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Lenker i toppmenyen har for lav kontrast når muspeker holdes over lenken/menypunktet. Dette gjelder også ved fokus når man bruker tastaturnavigasjon. 

Det kan være vanskelig å navigere på siden når lenker og andre komponenter har for lav kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er per i dag ikke fullstendig kompatibel med navigering kun med bruk av tastatur. Enkelte elementer, som for eksempel nedtrekksmenyer, kan ikke navigeres til med bruk av kun tastaturet. Dette kan forhindre at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å pause bildekarusellen på nettsidens forside. Dette kan føre til at våre brukere ikke får med seg alt innholdet.

 

 

Tilgjengelige alternativ

Info som ligger i bildekarusellen finnes også i programmet som ligger på egen side på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden kan per i dag ikke oppfylle dette kriteriet da noen av elementer ikke er fokuserbare og dermed hoppes over ved bruk av navigasjon med tastaturet, som f.eks. nedtrekksmenyer. 

Dette kan forhindre at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Noen av lenketekstene på siden har ikke en god nok beskrivende lenketekst. Det kan derfor bli vanskelig for enkelte brukere å forstå hvor lenken fører.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har per i dag ikke synlig fokus på alle nødvendige elementer, som f.eks nedtrekksmenyer. Dette kan forhindre at de som bruker tastaturet til å navigere seg rundt på nettstedet får tilgang til alt av informasjon som ellers er tilgjengelig.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har per i dag ikke et definert språk. Dette kan forhindre at skjermlesere leser opp innholdet på riktig språk.

Innhold som bryter kravet

Skjema for nyhetsbrev: Det vises ikke ledetekster eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren. Det vil si at det ikke er ikon eller lignende som viser at felt i skjema er obligatorisk. Dette kan føre til at brukerne blir usikker på hva som kreves av informasjon i skjemaet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .